Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Domov Kontakty
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Aktuality - Oznamy

Oznam obce

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 27.03.2015


Oznamujeme občanom, že si môžu počas stránkových hodín na obecnom úrade vyzdvihnúť šeky na zaplatenie popolníc na polrok.

Nový komunikačný kanál SPP - distribúcia, a. s.

Kategória: Rôzne | Pridané: 27.03.2015


Spoločnosť SPP - distribúcia si Vás ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku dovoľuje informovať o existencii nového komunikačného kanála na podanie žiadosti o pripojenie.

Doteraz mohli záujemcovia o odber zemného plynu podať žiadosť o pripojenie buď osobne v niektorej zo zákazníckych kancelárií pre pripájanie alebo zaslať žiadosť poštou, prípadne emailom.

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., zriadila novú bezplatnú elektronickú aplikáciu ON-LINE FORMULÁRE, vďaka ktorej môžu záujemcovia o odber zemného plynu podať žiadosť o pripojenie už aj elektronicky.

Celý článok

Jeseň života oznamuje

Kategória: Hlásenia obecného rozhlasu | Pridané: 24.03.2015


Zariadenie opatrovateľskej služby Jeseň života Záhorská Ves príjme do zariadenia občana /ženu/. Bližšie informácie podá vedúca zariadenia na t. č. 034/7780 457 alebo 0903 834 084.

Smútočné oznámenie p. Jozef Macej

Kategória: Smútočné oznámenia | Pridané: 20.03.2015


Smútiaca rodina oznamuje verejnosti, že zomrel p. Jozef Macej vo veku 66 rokov. Pohreb zosnulého bude 19. marca 2015 o 14,00 hod. zádušná omša a o 15,00 posledná rozlúčka v dome smútku.

Smútočné oznámenie p. Jozef Both

Kategória: Smútočné oznámenia | Pridané: 20.03.2015


Smútiaca rodina oznamuje verejnosti, že vo veku 71 rokov zomrel p. Jozef Both. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 21. marca - t.j. v sobotu o 14,00 hod sv. omša v kostole o 15,00 hod. posledná rozlúčka v dome smútku.

Informácia SPP - distribúcia, a.s. o poškodzovaní plynárenských zariadení

Kategória: Rôzne | Pridané: 13.03.2015


K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.

Halová súťaž zručnosti o Pohár starostu obce

Kategória: Rôzne | Pridané: 27.02.2015


Ilustračný obrázokPozývame vás na 5. ročník Halovej súťaže zručností o Pohár starostu obce Záhorská Ves, ktorá sa bude konať dňa 11. 4. 2015 o 10.00 hod v Kultúrnom dome v Záhorskej Vsi. Prezentácia družstiev je o 9.00 hod.


Súťaží sa v kategóriách:
muži, ženy, dorast muži, dorast ženy, Plameň chlapci, Plameň dievčatá.
Družstvá sú štvorčlenné, počet družstiev z jednej organizácie nie je obmedzený.

Štartovné je 5€ za každé družstvo, družstvá v kategórii Plameň štartovné neplatia.
Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť.

Vašu účasť prosíme oznámiť na tel. č.:
0903 203 496 - Jozef Grujbár, predseda DHZ
0905 936 322 - František Daráž, veliteľ DHZ
0904 235 558 - Jozef Rücker, tajomník DHZ
príp. mailom: jozef.grujbar@suchohrad.com

Viac informácií o súťaži nájdete TU v PDF dokumente.

Zvoz odpadu

Kategória: Životné prostredie a odpad | Pridané: 08.12.2014


 

Hraničný prechod

Hraničný prechod Záhorská Ves - Angern/March  je otvorený.

Plán akcií

Marec
20.3. 2015 o 10.00 h - (piatok na kompe) Morena na kompe
28. 3. 2015 o 17,00 h - (sobota v KD) 4.Galavečer MERCI
29.3.2015  - veľkonočné trhy (nedeľa KD)

Plagát Morena - Vítanie jari

4. Galavečer MERCI

Veľkonočné trhy

Apríl
4. 4. 2015 o 16.00 h
(sobota) - Oslobodenie obce
11.4.2015 o 10.00 h v KD - Halová súťaž o Pohár starostu obce
18. 4. 2015 - MERCI POHÁR - 2.ročník medzinárodnej súťaže v mažoretkovom športe
25. a 26. 4.2015 - O POHÁR ZÁHORIA - súťaž v spoločenských tancoch
30. 4. 2015 (štvrtok) Stavanie máje pri OU

Halová súťaž o Pohár starostu obce

Najnovšie dokumenty

  • VZN 3/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 pdf [1.48 MB]
  • Odpis zápisnice okrskovej komisie pre referendum o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku Záhorská Ves 1 pdf [1.04 MB]
  • Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 02. 02.2015 pdf [67.48 KB]
  • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 02. 02.2015 pdf [442.75 KB]
  • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 15. 12.2014 pdf [493.32 KB]

Verejné obstarávanie

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Aké bude počasie