Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Domov Kontakty
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Aktuality - Oznamy

Prieskum pre obyvateľov obcí mikroregiónu Dolné Záhorie – dotazník

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 12.10.2015


Vážení občania, prosíme Vás o vyplnenie nasledovného dotazníka. Vami uvedené informácie sa použijú pri vypracovaní a správnom zacielení Integrovanej stratégie miestneho rozvoja pre územie Dolné Záhorie.

Ak sa Vám to viac hodí môžete tento prieskum vyplniť aj elektronicky na nasledovnom linku: https://www.quicksurveys.com/s/c8L6Hpz

Zámer predať pozemky v extraviláne obce

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 09.10.2015


Uznesenie č. 75/2015 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predať pozemky v extraviláne obce Záhorská Ves, za cenu 30 000 € v celkovej výmere 28 176 m2. Pozemky sú v dezolátnom stave, nachádza sa tam odpad. Obec využije získané finančné prostriedky na výstavbu novej strechy OcÚ a zveľadenie obce. /Ide o pozemky medzi železnicou a bývalým družstvom/.

Za: 8 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec /p. Havrilová/

Uznesenie vo formate PDF

Zmena v Pláne zasadnutí Obecného zastupiteľstva

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 08.10.2015


Pozor! Zmena v Pláne zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2015. Zasadnutia sa budú konať spravidla v utorok. Ďalšie zastupiteľstvá OÚ sa budú konať:
3. novembra 2015 o 17.00 hod.
15. decembra 2015 o 17.00 hod.

Uzn. č. 78/2015 zo dňa 06.10.2015

Úprava ordinačných hodín MUDr. Jenisová

Kategória: Rôzne | Pridané: 07.10.2015


Pondelok:
08.00 - 10.30 Zohor
11.00 - 14.00 Vysoká pri Morave
Streda:
08.00 - 09.30 poradňa Zohor
09.30 - 11.00 ambulancia Zohor
11.30 - 12.30 poradňa Vysoká pri Morave
13.00 - 15.00 ambulancia Vysoká pri Morave
Piatok:
08.00 - 10.30 Vysoká pri Morave
11.00 - 14.00 Zohor

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - výzva

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 23.09.2015


Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom v Bratislave vyzýva na vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.10.2015 do 15.11.2015.
Kompletnú informáciu nájdete TU v PDF dokumente.

Porušenia stavebného zákona

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 20.07.2015 | Zmenené: 29.07.2015


Vážení občania!
Obec Záhorská Ves je podľa stavebného zákona stavebným úradom, ktorý rozhoduje o stavbách, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie a stačí len ohlásenie drobnej stavby podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona . Paragraf 57 ods. 2 stavebného zákona stanovuje, že stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, teda obce, že proti jej uskutočneniu nemá námietky. Prax v obci je však taká, že občania ohlasujú drobnú stavbu často až po jej uskutočnení, čím sa dopúšťajú priestupku a podľa § 105, ods. 1, písmeno a) stavebného zákona je možné za tento priestupok uložiť pokutu. Stavebný úrad obce Záhorská Ves oznamuje stavebníkom, že v prípadoch porušenia stavebného zákona začne pristupovať k ukladaniu sankcií.

Informácia pre obyvateľov mikroregiónu Dolné Záhorie

Kategória: Rôzne | Pridané: 14.07.2015


Spájame sily pre zvýšenie kvality života v mikroregióne Dolné Záhorie

OZ Dolné Záhorie už dlhší čas pripravuje potrebné štruktúry a ľudské kapacity na to aby postupnými krokmi sformovalo fungujúce verejno-súkromné partnerstvo, ktoré sa bude uchádzať o získanie štatútu Miestnej akčnej skupiny (MAS) v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Vznik verejno-súkromného partnerstva je pre náš región významným krokom, ktorý poskytuje široké možnosti pre naštartovanie a realizáciu rozvojových aktivít v členských obciach a mestách, ktoré pomôžu zabezpečiť zvýšenie kvality života ich obyvateľov.
MAS Dolné Záhorie bude reprezentovať verejno-súkromné partnerstvo, ktoré vzniklo spojením zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora na našom území. Aktuálne sú jeho členmi obecné úrady 19 obcí mikroregiónu a ďalší záujemcovia z radov občianskeho a súkromného sektora.

Celý článok

Ďalšie zmeny v organizácii dopravy v Malackách

Kategória: Rôzne | Pridané: 14.07.2015


Od 15. 7. 2015 (streda od 8.00 hod.) do odvolania:

 • Zmena rozmiestnenia nástupíšť v Malackách na žel. st.
 • Všetky spoje budú mať na začiatku Nádražnej ulice výstupište
 • Riešenie autobusových zastávok

Podrobnosti k tým to zmenám nájdete TU v dokumente JPG

OZNAM Z KULTÚRY

Kategória: Kultúra | Pridané: 09.07.2015


Pri príležitosti výročia historickej udalosti - Slovanského zjazdu (pozn. konaného v dňoch 2.-12.júna 1848 v Prahe, kde boli predložené požiadavky slovenského národa delegovanými predstaviteľmi: Štúr, Hurban, Hodža), Obec Záhorská Ves udelila plaketu Mgr. Otovi ŠIMKOVIČOVI - kronikárovi obce za rozvoj kultúrneho života v obci Záhorská Ves.

K tejto historickej udalosti bola dňa 9. júna 2007 odhalená pamätná tabuľa zakladateľovi spisovnej slovenčiny Ľudovítovi Štúrovi, pri ktorej sa každoročne koná pripomienková slávnosť.

Záverečný účet obce za rok 2014

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 29.05.2015


Spevokol Uhranka

Kategória: Rôzne | Pridané: 12.05.2015


Spevokol Uhranka

Spevokol Uhranka v Záhorskej Vsi rád privíta do svojich radov dievčatá - ženy, ktoré si radi zanôtia a relaxujú vo veselej spoločnosti. Uhranka je ženský spevokol a spieva ľudové, umelé, ale i sakrálne piesne pri slávnostných príležitostiach doma i mimo obce. Umeleckou vedúcou je Mgr. Hanka Staneková, ktorá pôsobí ako učiteľka spevu v hudobnej škole v Malackách a v súkromnej hudobnej škole v Nitre. Počas roka organizujeme výlety na kultúrne podujatia napr. divadlo, koncerty, ale aj návštevy termálnych kúpalísk - Dunajská Streda. Neoľutujete, ak nás budete kontaktovať na týchto telefónnych číslach:
0904 915 467, 0908 685 139
Tešia sa na Vás baby z Uhranky!

Pomoc vtáčím mláďatám - výzva na spoluprácu

Kategória: Rôzne | Pridané: 11.05.2015


SovaOrganizácia Ochrana dravcov na Slovensku vyzýva občanov na spoluprácu.

Prosíme, venujte pozornosť tomuto polminútovému videu na https://www.youtube.com/watch?v=rN5b4cSZlmM. V prebiehajúcom jarnom období sa môžete vo svojom okolí stretnúť s mláďatami vtákov mimo hniezda, ktoré sú zdanlivo opustené. Pre ich úspešné prežitie je nevyhnutné dodržať niekoľko zásad. Správny postup v prípade nálezu, užitočné informácie aj kontakty nájdete na http://www.dravce.sk/web/index.php/sk/infopanel/vtacia-prva-pomoc-a-rehabilitacia. Nikdy mláďa neodnášajte domov. Ak nie je zranené alebo priamo ohrozené, ponechajte ho na mieste, prípadne vyložte na konár alebo vyvýšené miesto, aby sa nestalo korisťou mačiek alebo psov. Jeho rodičia sú spravidla nablízku a môžu ho kŕmiť aj mimo hniezda. Ak viete, kde je jeho hniezdo, pokúste sa, ale bezpečne, vrátiť ho späť. V prípade zranených a akokoľvek ohrozených jedincov informujte ihneď Štátnu ochranu prírody, prípadne Ochranu dravcov Slovenska, tel. linku 112 alebo obecný úrad. Kontakty a podrobnosti nájdete na uvedenej stránke. Pomôžete tak k záchrane a prežitiu chránených, v niektorých prípadoch aj ohrozených druhov vtákov.
Ďakujeme.

Upozornenie

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 15.04.2015


Dávame na vedomie občanom, že vývoz odpadu vlečkou a inými prostriedkami na miestne smetisko je zakázané!

Prieskum názorov obyvateľov obce na rozvoj obce

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 15.04.2015


Obec Záhorská Ves vypracováva nový Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves.
Obdobie platnosti: 2014-2020

Prosíme občanov, aby si našli čas a vyplnili dotazník Prieskum názorov obyvateľov obce na rozvoj obce, ktorý vypracovali študenti odboru Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a prispeli tak k jeho tvorbe.

Linka na dotaznik:
Prieskum názorov obyvateľov obce na rozvoj obce TU

Oznam

Kategória: Rôzne | Pridané: 14.04.2015


Západoslovenská Energetika a.s., Čulenová 6, Bratislava
hľadá pre Vašu obec regionálneho zástupcu/kyňu, ktorého/ktorej úlohou bude starostlivosť o existujúcich klientov.

Náplňou práce bude osloviť našich klientov ZSE vo Vašej obci s aktuálnymi ponukami pre verných zákazníkov na odber elektriny a plynu. (podľa databázy). Práca je vhodná pre aktívneho dôchodcu alebo ako privyrobenie si popri práci. Práca zaberie asi 2-3 hod. denne.

Vyžadujeme schopnosť dobrej komunikácie!
Pre viac informácií nás kontaktujte na t. č. 0911 099 899

Otázka od starostu obce na občanov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 10.04.2015 | Zmenené: 09.06.2015


Milí spoluobčania!

V našej obci sa bude budovať zberný dvor. Obec navrhuje umiestniť tento dvor "V MAJERI". Je podľa Vás toto umiestnenie vhodné? Ak nie, kde inde by mal byť podľa Vás umiestnený?

Vaše odpovede prosím posielajte na e-mailovú adresu: urad@zahorskaves.sk

S pozdravom JUDr. Boris Šimkovič

Zoznam dlžníkov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 02.04.2015


Jeseň života oznamuje

Kategória: Hlásenia obecného rozhlasu | Pridané: 24.03.2015


Zariadenie opatrovateľskej služby Jeseň života Záhorská Ves príjme do zariadenia občana /ženu/. Bližšie informácie podá vedúca zariadenia na t. č. 034/7780 457 alebo 0903 834 084.

 

Hraničný prechod

Hraničný prechod Záhorská Ves - Angern/March  je OTVORENÝ.

Plán kultúrnych akcií do konca roka 2015

 • 24.10. o 14.00 hod. Úcta k starším v KD
 • 31.10. o 15.00 hod. Pamiatka zosnulých - cintorín
 • 11.11. o 11.00 hod. Kladenie kytice makov k pomníku padlých
 • 22.11. Lucia Popp 15.45 hod. - kytica rodný dom, 16.00 hod. koncert v kostole
 • 5.12. o 17.00 hod. Mikuláš - OcÚ
 • 20.12. o 11.00 hod. Vianočné trhy - KD
 • 26.12. o 8.30 hod. Stolnotenisový turnaj o pohár starostu - KD
 • 31.12. o 8.30 Silvestrovský turnaj v mini futbale - ihrisko FK Záh.Ves

Koncert Františka Nedvěda a jeho syna Vojtu

Vážení občania,
28. októbra 2015 sa koná o 19:00 hod. koncertné vystúpenie ikony folkovej hudby Františka Nedvěda a jeho syna Vojtu v Spoločenskom dome Gajaroch.
Predpredaj vstupeniek na koncert je denne v pokladni Obecného úradu v Gajaroch počas úradných hodín. Cena vstupenky je 9,00€. Vstupenky je možné zakúpiť aj cez Ticetporrtál.sk,
link : https://www.ticketportal.sk/performance.aspx?idp=149351
Všetkých Vás srdečne pozývame.

Plagát Nedvěd - koncert v Gajaroch

Najnovšie dokumenty

Verejné obstarávanie

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Aké bude počasie