Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Domov Kontakty
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Aktuality - Oznamy

Halová súťaž zručnosti o Pohár starostu obce

Kategória: Rôzne | Pridané: 27.02.2015


Ilustračný obrázokPozývame vás na 5. ročník Halovej súťaže zručností o Pohár starostu obce Záhorská Ves, ktorá sa bude konať dňa 11. 4. 2015 o 10.00 hod v Kultúrnom dome v Záhorskej Vsi. Prezentácia družstiev je o 9.00 hod.


Súťaží sa v kategóriách:
muži, ženy, dorast muži, dorast ženy, Plameň chlapci, Plameň dievčatá.
Družstvá sú štvorčlenné, počet družstiev z jednej organizácie nie je obmedzený.

Štartovné je 5€ za každé družstvo, družstvá v kategórii Plameň štartovné neplatia.
Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť.

Vašu účasť prosíme oznámiť na tel. č.:
0903 203 496 - Jozef Grujbár, predseda DHZ
0905 936 322 - František Daráž, veliteľ DHZ
0904 235 558 - Jozef Rücker, tajomník DHZ
príp. mailom: jozef.grujbar@suchohrad.com

Viac informácií o súťaži nájdete TU v PDF dokumente.

Smútočné oznámenie - p. Emil Mízner

Kategória: Smútočné oznámenia | Pridané: 27.02.2015


Smútiaca rodina oznamuje verejnosti, že zomrel p. Emil Mízner vo veku 83 rokov. Pohreb zosnulého bude v stredu 25. februára o 14,00 hodine, zádušná omša v kostole o 15,00 hodine, posledná rozlúčka na miestnom cintoríne.

Oznámenie

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 20.02.2015


Oznamujeme, že verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo naplánované na pondelok 2. marca 2015, sa presúva na pondelok 9. marca 2015, so začiatkom o 17,00 hod. v zasadačke OÚ.

SAMI SEBE alebo POZNÁME SA?

Kategória: Kultúra | Pridané: 16.02.2015 | Zmenené: 20.02.2015


Jednota dôchodcov a Obecný úrad v Záhorskej Vsi Vás pozývajú na 1. kultúrne podujatie s názvom "SAMI SEBE alebo POZNÁME SA?". Akcia sa uskutoční dňa 1. marca 2015 o 15,00 hod, v kultúrnom dome v Záhorskej Vsi. Vstupné : 1 €

Sami sebe - ilustračný plagátik

Zápis detí do Materskej školy v Záhorskej Vsi

Kategória: Rôzne | Pridané: 16.02.2015


Riaditeľstvo Materskej školy v Záhorskej Vsi oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční dňa 06.03.2015 od 15:00 hod do 16:30 hod v budove materskej školy.
So sebou si prineste vyplnenú prihlášku potvrdenú lekárom a kartičku poistenca. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v pracovné dni v budove materskej školy alebo stiahnuť z internetu.

Materská škola ponúka deťom školský vzdelávací program obohatený o výučbu nemeckého jazyka a dôkladnú prípravu na vstup do základnej školy.
Ďalej rozvíjame nadanie detí v pohybe, po výtvarnej, literárnej i hudobnej stránke a výrazné talenty reprezentujú školu na okresných prehliadkach. Množstvom zaujímavých aktivít po celý rok podporujeme u detí ich všestranný rozvoj a podnetným prostredím spríjemňujeme ich pobyt v materskej škole.

Uprednostňované budú deti 5-6 ročné a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Jana Soboličová, riaditeľka MŠ

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Kategória: Rôzne | Pridané: 09.02.2015


Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z. z. § 11 odst. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastníkov) , nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické
vedenia v správe ZSDIS, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť' prevádzky vedení distribučnej sústavy. Viac informácií získate v PDF dokumente TU.

Smútočné oznámenie - p. Branko Kočiš

Kategória: Smútočné oznámenia | Pridané: 06.02.2015 | Zmenené: 27.02.2015


Smútiaca rodina oznamuje verejnosti, že zomrel Branko Kočiš vo veku 40 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 9. feburára 2015 - to je v pondelok o 14,00 hod. sv. omša v kostole, po svätej omši posledná rozlúčka v dome smútku.

Zvoz odpadu

Kategória: Životné prostredie a odpad | Pridané: 08.12.2014


Cestovný poriadok

Kategória: Rôzne | Pridané: 05.12.2014


 

Hraničný prechod

Hraničný prechod Záhorská Ves - Angern/March  je od 1. 3. 2015 od 13.30 hod. otvorený.

Plán akcií

Február
14.02.2015
- 16. reprezentačný ples obce Záhorská Ves
17.02.2015 - Fašiangy - Pochovávanie basy

Marec
01.03.2015
- SAMI SEBE alebo POZNÁME SA?
06.03.2015 - Zápis detí do Materskej školy

Apríl
18.4.2015
- MERCI POHÁR - 2.ročník medzinárodnej súťaže v mažoretkovom športe
25. a 26. 4.2015 - O POHÁR ZÁHORIA - súťaž v spoločenských tancoch

Najnovšie dokumenty

  • VZN 3/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 pdf [1.48 MB]
  • Odpis zápisnice okrskovej komisie pre referendum o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku Záhorská Ves 1 pdf [1.04 MB]
  • Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 02. 02.2015 pdf [67.48 KB]
  • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 02. 02.2015 pdf [442.75 KB]
  • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 15. 12.2014 pdf [493.32 KB]

Verejné obstarávanie

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Aké bude počasie