Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Domov Kontakty
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Aktuality - Oznamy

Koncert Lucie Poppovej

Kategória: Kultúra | Pridané: 22.10.2014


Pozývame širokú verejnosť na 4. koncert Lucie Poppovej, ktorý sa bude konať v nedeľu 16. novembra 2014 o 17.00 hod. v miestnom kostole sv. Michala. Spievať budú sólisti Slovenského národného divadla.
Tešíme sa na Vašu účasť!

Oznam

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 20.10.2014


Vážení občania,
od 16.10.2014 do 12.11.2014 ste povinní umožniť pracovníčke Slovenskej pošty prístup k meradlu plynomeru a to za účelom jeho fyzickej kontroly a vykonania odpočtu spotreby zemného plynu. Stav plynu nie je možné dať do okna.
Ďakujeme za pochopenie.

Zber papiera

Kategória: Rôzne | Pridané: 17.10.2014


Vážení občania, milí rodičia!

Základná škola v našej obci organizuje v týždni od 20. októbra do 24. októbra zber papiera.
Od pondelka do štvrtka je možné odovzdať papier do 15.00 hod. na školskom dvore.
V piatok 24. októbra v dopoludňajších hodinách budú žiaci našej školy spolu so svojimi triednymi učiteľmi zbierať papier po dedine. Zviazaný papier môžete vyložiť pred dom, kde ho žiaci školy vyzdvihnú.
Zbavte sa nepotrebného papiera a podporte našich žiakov v zbere. Prispejete dobrej veci, potešíte deti a zároveň chránite životné prostredie. Zber bude prebiehať súťaživou formou, najlepšia trieda i jednotlivec budú odmenení.

Deň úcty k starším

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 17.10.2014


Október je mesiac úcty k starším spoluobčanom. Kultúrna komisia a starosta obce pozývajú všetkých spoluobčanov dňa 25.októbra, t.j. v sobotu o 14.00 hod. do veľkej sály kultúrneho domu. Dychová hudba Záhorienka a mažoretky Merci sa postarajú o kultúrne vyžitie. Pri tejto príležitosti sa bude krstiť nová pieseň o našej obci.
Tešíme sa na Vás!

Návrh VNZ na rok 2015

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 17.10.2014


Petícia za zachovanie ústavnej pohotovostnej služby v Malackách

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 14.10.2014


Vážení občania, ak máte záujem o zachovanie ústavnej pohotovostnej služby v Malackách, žiadame Vás, aby ste prišli podpísať Petíciu na obecný úrad počas stránkových hodín do 22. októbra 2014.

Petičný hárok prikladáme na stiahnutie TU.

Oznam

Kategória: Rôzne | Pridané: 10.10.2014


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od piatka t.j. 10.10.2014 sa mení režim ambulancií Ústavnej pohotovostnej služby v Nemocnici Malacky. K dospozícii bude od 7.00 h do 22.00 h, počas pracovných dní, sviatkov a víkendov. Mimo ordinačných hodín bude Nemocnica Malacky zatvorená.

List Nemocničnej a.s. o úprave prevádzkových hodín ÚPS

Výzva na deratizáciu

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 23.09.2014


Nová lekárska pohotovosť

Kategória: Rôzne | Pridané: 10.09.2014


Od 15. septembra bude pre mestá a obce, ktoré spadajú do okresu Malacky, fungovať nová zdravotná pohotovosť. Lekársku pomoc pre deti i dospelých nájdete v centre Malaciek, na Malom námestí č.1/A a prevádzkovať sa bude v pracovné dni od 16. hod. do 6. hod. Cez víkendy a všetky sviatky Vám bude lekár k dispozícii nepretržite. V prípade závažnejších stavov, si lekára môžete zavolať aj domov. Pre tento účel je zriadené telefónne číslo 0919 456 456. Ambulantnú a výjazdovú lekársku službu prvej pomoci v Malackách zriadila Komplexná záchranárska služba Bratislava - Nové Mesto.

Oznam MŠ

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 28.08.2014


Riaditeľstvo Materskej školy v Záhorskej Vsi a starosta obce oznamujú rodičom detí z MŠ, že vzhľadom na vzniknutú situáciu pri prestavbe materskej školy sa prevádzka dočasne presúva do kultúrneho domu. Žiadame rodičov, ktorí sú nezamestnaní a ktorí majú možnosť zabezpečiť si starostlivosť o svoje dieťa, aby si ho dočasne ponechali doma.
Za pochopenie ďakujeme.

Správne konanie na úseku ochrany prírody a krajiny

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 17.07.2014


V súlade s ustanovením § 82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Obecný úrad Záhorská Ves informuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava podala dňa 25.6.2014 písomnú žiadosť na Obecný úrad Záhorská Ves o súhlas výrubu stromov na pozemku parc. č. 11181 z dôvodu spevnenia cesty.

Dátum začatia konania 17.7.2014
Lehota na potvrdenie záujmu účastníkom konania 5 dní, ktorá začne plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

Zvoz komunálneho odpadu

Kategória: Nezaradená | Pridané: 19.06.2014


Ako sa chrániť pred kliešťom

Kategória: Rôzne | Pridané: 22.05.2014


S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť občanov, Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, pripravil informačné letáky na tému Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami.

Náučný chodník - informácia

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 12.05.2014


Oznam

Kategória: Rôzne | Pridané: 07.05.2014


Vážení spoluobčania,
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave vyšetruje viaceré prípady, keď podvodníci využili dôverčivosť seniorov a spôsobili im majetkovú škodu. Určite ste prostredníctvom tlače, rozhlasu abbo televízie zaznamenali informácie o podomových podvodníkoch, ktorí nadviažu so seniormi telefonický alebo osobný kontakt.

Celý článok

Náučný chodník obce Záhorská Ves

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.05.2014


Čiastkové zmeny cestovných poriadkov

Kategória: Rôzne | Pridané: 02.05.2014


V súvislosti s ukončením 1 etapy rekonštrukcie železničnej trate v úseku Devínska Nová Ves - Zohor od 12.5.2014 t.j. od pondelka, dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov na vybraných spojoch.
Tu si môžete stiahnuť upravené cestovné poriadky, ktoré prechádzajú obcou Záhorská Ves aj s popisom vykonaných zmien. Tieto cestovné poriadky sú v platnosti od 12.5.2014.

Prenájom pozemkov

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 15.04.2014


Uznesením č. 45/2014 zo dňa 07.04.2014 Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že prenajme nasledovné pozemky registra „E" v katastrálnom území obce Záhorská Ves:

Par.č. 1628 3812 m2 TTP
Par.č. 1638 583 m2 TTP
Par.č. 1637 737 m2 TTP
Par.č. 1639 2967 m2 Ostat. plocha
Par.č. 1641/1 1737 m2 Vodné plochy
Ročný prenájom 1.200 €. Doba prenájmu: neurčitá.

V prípade záujmu sa informujte na tel. č.: 034/7780385 najskôr do 04.05.2014.

Verejné obstarávanie - Náučný chodník obce Záhorská Ves

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 31.03.2014


Čiastkové zmeny cestovných poriadkov pravidelných prímestských autobusových liniek

Kategória: Rôzne | Pridané: 18.03.2014 | Zmenené: 02.05.2014


V súvislosti s ukončením 1 etapy rekonštrukcie železničnej trate v úseku Devínska Nová Ves - Zohor od 12.5.2014 t.j. od pondelka, dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov na vybraných spojoch.
Tu si môžete stiahnuť upravené cestovné poriadky, ktoré prechádzajú obcou Záhorská Ves aj s popisom vykonaných zmien. Tieto cestovné poriadky sú v platnosti od 12.5.2014.


Platí od 26. marca 2014 do 13. decembra 2014
Linka 102418 Bratislava - Zohor - Suchohrad - Malacky

Spoj č.28(X) - s odchodom Malacky,žel.st. o 12:00 hod. s príchodom Suchohrad,kostol o 12:30 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 12:10 hod. s príchodom Suchohrad,kostol o 12:40 hod.
Spoj č.128(X) - s odchodom Suchohrad,kostol o 12:30 hod. s príchodom o Bratislava,AS o 13:50 hod. zmenený na čas s odchodom Suchohrad,kostol o 12:40 hod. s príchodom o Bratislava,AS o 14:00 hod.
Dokument na stiahnutie vo formáte PDF
Cestovný poriadok pre linku 102418 Bratislava - Zohor - Suchohrad - Malacky

Informácia o splnení povinnosti podľa par. 136 ods. 9 zákona o VO

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 17.03.2014


Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 06.03.2014 | Zmenené: 07.03.2014


Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 pre zákazku: Náučný chodník Záhorská ves - Otváranie ponúk - časť Ostatné

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 03.03.2014


Pracovná pozícia

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 27.02.2014


Hľadáme zdravotnú sestru pre detskú ambulanciu. V prípade záujmu o pracovnú pozíciu  kontaktuje Obecný úrad  na tel. čísle tel.: +421 34 778 03 85 alebo starostu obce na č. 0948 550 050.

Oznámenie o vyhovení žiadosti o nápravu

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 26.02.2014


Verejný obstarávateľ Obec Záhorská Ves obdržal dňa 21.2.2014 od jedného z uchádzačov žiadosť o nápravu proti podmienke uvedenej v súťažných podkladoch zákazky „Náučný chodník obce Záhorská Ves". Verejný obstarávateľ vyhovel žiadosti o nápravu, o čom informuje tento zverejnený dokument Oznámenie o vyhovení žiadosti o nápravu.

Vysvetlenie súťažných podkladov

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 26.02.2014


Zákazka: Náučný chodník obce Záhorská Ves
Vysvetlenie súťažných podkladov a projektovej dokumentácie.

Zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o deti

Kategória: Hlásenia obecného rozhlasu | Pridané: 24.02.2014


Vážení rodičia-spoluobčania, oznámenie starostu obce v Záhorskej Vsi.

Z dôvodu zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o deti v Záh. Vsi a Suchohrade vieme zabezpečiť detského lekára. Záleží to od Vášho záujmu, aby mohla byť ambulancia detského lekára otvorená. Preto Vás rodičov, ktorí máte záujem žiadame, aby ste sa súrne, okamžite, ihneď osobne alebo telefonicky hlásili na Obecnom úrade alebo starostu obce. Podľa počtu záujemcov budeme ďalej riešiť otvorenie detskej ambulancie v Záhorskej Vsi.

Starosta obce Záhorská Ves

Verejné obstarávanie Náučný chodník obce Záhorská Ves

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 13.02.2014


Verejné obstarávanie Náučný chodník obce Záhorská Ves

Kategória: Verejné obstarávanie | Pridané: 13.02.2014 | Zmenené: 12.05.2014


Bratislavská integrovaná doprava

Kategória: Rôzne | Pridané: 13.02.2014


Fitness centrum Záhorská Ves

Kategória: Rôzne | Pridané: 13.02.2014


Otváracie hodiny:

Pondelok 13:00 - 16:00 hod.
Utorok 16:00 - 21:00 hod.
Streda 16:00 - 18:00 hod.
Štvrtok 16:00 - 21:00 hod.
Piatok 16:00 - 21:00 hod.
Sobota 16:00 - 21:00 hod.
Nedeľa 16:00 - 21:00 hod.

Objednávky na tel. čísle 0903 199 520.
Vstupné 2,00 € / osoba na 1 hod.

Daň z nehnuteľnosti

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 23.01.2014


Nadobudnutím nehnuteľnosti v roku 2013 je vlastník povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2014.
Daňové priznanie podávajú aj tí občania, ktorých kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v roku 2013.

Plán zasadnutí

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 15.01.2014


Rozpočet na rok 2014

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 07.01.2014


Prebytočný majetok štátu

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 30.12.2013


Vyhlásenie osobitného ponukového konania na prevod vlastníctva  nehnuteľností. Informácie o ponúkaných nehnuteľnostiach v PDF dokumente na stiahnutie.

Odpisovanie stavu vodomerov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 30.12.2013


Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že sa v čase od 2.1.2014 do 10.1.2014 bude odpisovať stav vodomerov. Občania, ktorí nebudú doma, nech stav vodomeru dajú na viditeľné miesto.

Cestovné poriadky

Kategória: Rôzne |


Zverejnenie Návrhu rozpočtu na rok 2014

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.11.2013 | Zmenené: 02.12.2013


Oznamujeme občanom, že od dnešného dňa (27.11.2013) je zverejnený na úradnej tabuli obce Záhorská Ves návrh rozpočtu na rok 2014. Rozpočet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo a pred schválením musí byť zverejnený najmenej 15 dní na úradnej tabuli. Návrh rozpočtu obce Záhorská Ves je zverejnený na úradnej tabuli obce Záhorská Ves vo vstupných priestoroch Obecného úradu v Záhorskej Vsi. Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby alebo právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme (na adrese: Obec Záhorská Ves, Hlavná 29, 900 65 Záhorská Ves), elektronicky (na adrese: urad@zahorskaves.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ). Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť zmenu a z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ rozpočtu prihliadať, a to najmä vtedy ak nie sú zdôvodnené. Návrh rozpočtu obce Záhorská Ves na rok 2014 bude prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Záhorskej Vsi dňa 02.12.2013.

Projekt Revitalizácia verejných priestranstiev obce

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 22.10.2013 | Zmenené: 13.12.2013


Zoznamy neplatičov

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.06.2013 | Zmenené: 20.08.2013


Obecný úrad zverejňuje zoznamy dlžníkov nasledovne:

Revitalizácia verejného priestranstva v obci Záhorská Ves

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 04.06.2013


Oznamujeme občanom, že sa pripravuje projekt Revitalizácia verejného priestranstva v obci Záhorská Ves - od kostola po obecný úrad. Uvítame nápady, návrhy zo strany občanov, ktoré je možné zaslať písomne na mail obce urad@zahorskaves.sk, alebo priniesť osobne na obecný úrad v úradných hodinách.

Prehlásenie starostu obce k mostu

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 21.03.2013


Ako starosta obce týmto prehlasujem, že nie som proti výstavbe mostu Záhorská Ves - Angern ﴾ mám to vo volebnom programe﴿, ale potrebujem mať vybudovanú obec tak ﴾semafóry, kruhové objazdy, cesty, políciu, chodníky...﴿, aby bola pripravená na veľké množstvo áut, ktoré budú prechádzať cez Záhorskú Ves.

Celý článok

Stanovisko starostu obce Záhorská Ves k výstavbe mostu

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 25.02.2013


Bratislava 25. februára (TASR) - Výstavba mosta ponad rieku Morava medzi Záhorskou Vsou a rakúskym Angernom sa stala jednou z priorít Bratislavského samosprávneho kraja v nadchádzajúcom programovom období 2014-2020. Tento zámer má však už dlhodobú históriu.

Celý článok

Prenájom multifunkčného ihriska

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 07.12.2012


Obec Záhorská Ves ponúka súkromným osobám a podnikateľským subjektom /pre svojich zamestnancov/ prenájom multifunkčného ihriska na rôzne športové a firemné akcie, na jednorázové alebo dlhodobé prenajatie.
V prípade záujmu kontaktujte p. Danihela, t. č.: 0915 953 292
Cena dohodou.

Ponuka práce

Kategória: Hlásenia obecného rozhlasu | Pridané: 30.11.2012


Seniorville Jablonové hľadá nových pracovníkov na pozície:

  • zdravotná sestra
  • opatrovateľka

Miesto výkonu práce: Seniorville Jablonové
Plat: dohodou
Kontakt: Ingrid Opalková
Mail: ingrid.opalkova@seniorville.eu, jaroslav.jakubcik@seniorville.eu

Preukazy na Kompu

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 01.06.2011 | Zmenené: 08.06.2011


Starosta obce plní predvolebný sľub a od 1.júla vydáva na základe žiadosti obyvateľa s trvalým pobytom v Záhorskej Vsi, ktorý má splnené všetky záväzky voči obci, PREUKAZ NA BEZPLATNÝ PRECHOD KOMPOU.

Žiadosti si môžete podať na obecnom úrade. Po ich vyplnení a skontrolovaní pravdivosti údajov, zaplatení poplatku z vyhotovenia preukazu a predložení fotografie 3x3cm, Vám bude vyhotovený preukaz platný od 1.júla 2011.

Vzor žiadosti si nájdete na našej internetovej stránke v sekcii tlačivá.

Celý článok

Informácia pre držiteľov kontaminovaných zariadení

Kategória: Oznamy obce |


Kontaminované zariadenia obsahujúce PCB 

Obvodný úrad životného prostredia v Malackách obdržal žiadosť z Krajského úradu životného prostredia v Bratislave o súčinnosť pri informovaní jednotlivých držiteľov kontaminovaných zariadení v rámci územného obvodu okresu Malacky. Ide o povinnosť držiteľa podľa § 40a ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je držiteľ kontaminovaného zariadenia, obsahujúceho PCB v objeme väčšom ako 5 dm3, povinný zabezpečiť dekontamináciu, alebo zneškodnenie iba v zariadeniach, ktoré sú na to oprávnené.

Celý článok

Pozemok na predaj !

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 25.03.2011 | Zmenené: 08.06.2011


Obecný úrad v Záhorskej Vsi ponúka na predaj atraktívny pozemok o výmere 695m2 v centre obce so všetkými inžinierskymi sieťami. Cena je 30€/m2. Záujemcovia sa môžu hlásiť u starostu obce alebo na obecnom úrade.

 

Hraničný prechod

Hraničný prechod Záhorská Ves - Angern/March JE  OTVORENÝ.

Kompa Záhorská Ves - Angern

Najnovšie dokumenty

  • Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 6. 10.2014 pdf [347.93 KB]
  • Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 08.10.2014 pdf [92.26 KB]
  • Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 8. 10.2014 pdf [187.22 KB]
  • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 08.09.2014 pdf [666.16 KB]
  • Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva v Záhorskej Vsi 15. 11. 2014 pdf [103.42 KB]

Verejné obstarávanie

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Aké bude počasie