Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Domov Kontakty
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Aktuality - Oznamy

Zápis do 1. ročníka

Kategória: Rôzne | Pridané: 08.02.2016


Nová právna úprava posúva zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy o viac ako dva mesiace neskôr. Zápis do 1. ročníka základnej školy pre nový školský rok 2016/2017 bude od 1. apríla do 30. apríla 2016.
Zápis do 1. ročníka Základnej školy v Záhorskej Vsi sa uskutoční v dňoch 13. a 14. 4. 2016. Podrobnejšie informácie budú zverejnené na webovej stránke školy: www.zszahorskaves.edupage.org.

Oznámenie o začatí obstarávania

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 08.02.2016


Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - Návrh

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 11.01.2016 | Zmenené: 29.01.2016


Rozpočet obce na rok 2016

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 08.01.2016


Návrh dodatku č. 1 k VZN 1/2014

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 01.12.2015


Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2016

Kategória: Úradná tabuľa |


Návrh Dodatok č. 3 k VZN 1/2013

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2015 | Zmenené: 01.12.2015


Návrh rozpočtu na roky 2016-2018

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2015


Návrh VZN 3/2015

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2015


Návrh VZN 4/2015

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2015


Voľby do Národnej rady SR v roku 2016

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 20.11.2015


Vážení občania,

informácie týkajúce sa bližiacich sa volieb do Národnej rady SR, ktoré sa budú konať 5. marca 2016 nájdete v rubrike VOĽBY >>

Ťažba a úprava horľavého zemného plynu v DP Záhorská Ves a okolí

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 20.11.2015


Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Ťažba a úprava horľavého zemného plynu v DP Záhorská Ves a okolí - dopojenie zberného uzla Dúbrava 47", vypracované podľa Prílohy Č. 8a zákona.
Celé oznámenie si môžete prečítať TU.

Oznam o uzatvorení Obecného smetiska

Kategória: Životné prostredie a odpad | Pridané: 18.11.2015


Vážení občania
Dňom 01.11.2015 sa uzatvorilo obecné smetisko a ukončil sa vývoz odpadu v akomkol'vek množstve. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste dôslednejšie pristupovali k triedeniu odpadu a využívali nádoby na odpad k tomu určené:

Celý článok

Pastoračná návšteva

Kategória: Rôzne | Pridané: 04.11.2015


Dobrý deň!
V rámci mojej pastoračnej „obchôdzky" po farnosti Vás chcem poprosiť: ak máte niekoho v rodine, kto má už vyšší vek alebo pre chorobu už nevládze chodiť do kostola a nebol som u neho ešte ani raz, dajte mi prosím o ňom vedieť, aby som ho mohol prísť posilniť sviatosťami (sv. spoveď, sv. prijímanie, príp. aj pomazanie chorých) niekedy pred Vianočnými alebo Veľkonočnými sviatkami.
Taktiež ak by mal niekto z Vašej rodiny (tu bývajúcej) záujem o pokrstenie dieťaťa, o birmovku (dospelý), sviatosť manželstva, a pod. alebo o modlitbu za niekoho (za niečo), o požehnanie domu, môžete mi dať vedieť prostredníctvom mailu farnost.zahorskaves@gmail.com alebo telefonicky 034/77 340 96, alebo osobne po niektorej sv. omši v našom farskom kostole sv. Krista Kráľa.
Pre informáciu: v nedeľu je sv. omša v Suchohrade o 8:15; v piatok o 18.00 hod. Príležitosť k sv. spovedi býva pred sv. omšami.
Ďakujem Vám!
S požehnaním a v modlitbe za Vás

Marián Libič, farár v Záhorskej Vsi

List o Pastoračnej návšteve

Ponuka práce

Kategória: Hlásenia obecného rozhlasu | Pridané: 20.10.2015


Spoločnosť RF, spol. s r.o. Malacky, so sídlom Továrenská 15, Malacky prijme do pracovného pomeru väčší počet výrobných pracovníkov.

Nástupný plat: 630,00 EUR brutto + príplatky v zmysle Zákonníka práce.

Po zaškolení a zaradení na pracovnú pozíciu plat od 870,00 EUR brutto + príplatky v zmysle Zákonníka práce.

Zamestnávateľ zabezpečuje bezplatnú dopravu do a zo zamestnania a teplú stravu počas všetkých pracovných zmien.

Záujemcovia o prácu sa môžu hlásiť na telefónnom čísle 034 79 61 196 alebo 0911 707 014 u pani Ličkovej, prípadne osobne priamo v spoločnosti RF na adrese Továrenská 15, Malacky každý pracovný deň o 09:00 hod. alebo na Obecnom úrade.

Zámer predať pozemky v extraviláne obce

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 09.10.2015


Uznesenie č. 75/2015 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predať pozemky v extraviláne obce Záhorská Ves, za cenu 30 000 € v celkovej výmere 28 176 m2. Pozemky sú v dezolátnom stave, nachádza sa tam odpad. Obec využije získané finančné prostriedky na výstavbu novej strechy OcÚ a zveľadenie obce. /Ide o pozemky medzi železnicou a bývalým družstvom/.

Za: 8 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec /p. Havrilová/

Uznesenie vo formate PDF

Porušenia stavebného zákona

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 20.07.2015 | Zmenené: 29.07.2015


Vážení občania!
Obec Záhorská Ves je podľa stavebného zákona stavebným úradom, ktorý rozhoduje o stavbách, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie a stačí len ohlásenie drobnej stavby podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona . Paragraf 57 ods. 2 stavebného zákona stanovuje, že stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, teda obce, že proti jej uskutočneniu nemá námietky. Prax v obci je však taká, že občania ohlasujú drobnú stavbu často až po jej uskutočnení, čím sa dopúšťajú priestupku a podľa § 105, ods. 1, písmeno a) stavebného zákona je možné za tento priestupok uložiť pokutu. Stavebný úrad obce Záhorská Ves oznamuje stavebníkom, že v prípadoch porušenia stavebného zákona začne pristupovať k ukladaniu sankcií.

Informácia pre obyvateľov mikroregiónu Dolné Záhorie

Kategória: Rôzne | Pridané: 14.07.2015


Spájame sily pre zvýšenie kvality života v mikroregióne Dolné Záhorie

OZ Dolné Záhorie už dlhší čas pripravuje potrebné štruktúry a ľudské kapacity na to aby postupnými krokmi sformovalo fungujúce verejno-súkromné partnerstvo, ktoré sa bude uchádzať o získanie štatútu Miestnej akčnej skupiny (MAS) v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Vznik verejno-súkromného partnerstva je pre náš región významným krokom, ktorý poskytuje široké možnosti pre naštartovanie a realizáciu rozvojových aktivít v členských obciach a mestách, ktoré pomôžu zabezpečiť zvýšenie kvality života ich obyvateľov.
MAS Dolné Záhorie bude reprezentovať verejno-súkromné partnerstvo, ktoré vzniklo spojením zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora na našom území. Aktuálne sú jeho členmi obecné úrady 19 obcí mikroregiónu a ďalší záujemcovia z radov občianskeho a súkromného sektora.

Celý článok

Záverečný účet obce za rok 2014

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 29.05.2015


Spevokol Uhranka

Kategória: Rôzne | Pridané: 12.05.2015


Spevokol Uhranka

Spevokol Uhranka v Záhorskej Vsi rád privíta do svojich radov dievčatá - ženy, ktoré si radi zanôtia a relaxujú vo veselej spoločnosti. Uhranka je ženský spevokol a spieva ľudové, umelé, ale i sakrálne piesne pri slávnostných príležitostiach doma i mimo obce. Umeleckou vedúcou je Mgr. Hanka Staneková, ktorá pôsobí ako učiteľka spevu v hudobnej škole v Malackách a v súkromnej hudobnej škole v Nitre. Počas roka organizujeme výlety na kultúrne podujatia napr. divadlo, koncerty, ale aj návštevy termálnych kúpalísk - Dunajská Streda. Neoľutujete, ak nás budete kontaktovať na týchto telefónnych číslach:
0904 915 467, 0908 685 139
Tešia sa na Vás baby z Uhranky!

Upozornenie

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 15.04.2015


Dávame na vedomie občanom, že vývoz odpadu vlečkou a inými prostriedkami na miestne smetisko je zakázané!

Oznam

Kategória: Rôzne | Pridané: 14.04.2015


Západoslovenská Energetika a.s., Čulenová 6, Bratislava
hľadá pre Vašu obec regionálneho zástupcu/kyňu, ktorého/ktorej úlohou bude starostlivosť o existujúcich klientov.

Náplňou práce bude osloviť našich klientov ZSE vo Vašej obci s aktuálnymi ponukami pre verných zákazníkov na odber elektriny a plynu. (podľa databázy). Práca je vhodná pre aktívneho dôchodcu alebo ako privyrobenie si popri práci. Práca zaberie asi 2-3 hod. denne.

Vyžadujeme schopnosť dobrej komunikácie!
Pre viac informácií nás kontaktujte na t. č. 0911 099 899

Otázka od starostu obce na občanov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 10.04.2015 | Zmenené: 09.06.2015


Milí spoluobčania!

V našej obci sa bude budovať zberný dvor. Obec navrhuje umiestniť tento dvor "V MAJERI". Je podľa Vás toto umiestnenie vhodné? Ak nie, kde inde by mal byť podľa Vás umiestnený?

Vaše odpovede prosím posielajte na e-mailovú adresu: urad@zahorskaves.sk

S pozdravom JUDr. Boris Šimkovič

Zoznam dlžníkov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 02.04.2015


 

Hraničný prechod

Hraničný prechod Záhorská Ves - Angern/March  je OTVORENÝ.

Nové vo fotogalérii

Foto Vianočný stromček 2015
Foto Festival Lucie Popp

Najnovšie dokumenty

  • Informácia o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky pdf [82.78 KB]
  • Informácia o vydávaní hlasovacieho preukazu pre Voľby do NR SR 2016 pdf [372.65 KB]
  • Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ v Záhorskej Vsi za šk.rok 2014/2015 pdf [293.5 KB]
  • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 15.12.2015 pdf [241.7 KB]
  • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 08. 12. 2015 pdf [612.57 KB]

Verejné obstarávanie

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Aké bude počasie