Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Domov Kontakty
Prechod na začiatok stránky

Zápis detí do Materskej školy v Záhorskej Vsi

Riaditeľstvo Materskej školy v Záhorskej Vsi oznamuje rodičom ,že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční dňa 10.05.2017 t.j. streda od 15:00 hod do 16:30 hod v budove materskej školy. So sebou si prineste vyplnenú prihlášku potvrdenú lekárom a kartičku poistenca. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v pracovné dni v budove materskej školy alebo stiahnuť z internetu.

Materská škola ponúka deťom školský vzdelávací program obohatený o projekty :" Naučme deti piť čistú vodu", „Pán Smietko", „Rozprávkový chodníček", „Zdravá škôlka", „Veselé zúbky" a dôkladnú prípravu na vstup do základnej školy.
Ďalej rozvíjame nadanie detí v pohybe, po výtvarnej, literárnej i hudobnej stránke a výrazné talenty reprezentujú školu na okresných prehliadkach. Množstvom zaujímavých aktivít po celý rok podporujeme u detí ich všestranný rozvoj a podnetným prostredím spríjemňujeme ich pobyt v materskej škole.
Uprednostňované budú deti 5-6 ročné a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Jana Soboličová, riaditeľka MŠ


Posledná úprava: 03.04.2017

Naspäť na zoznam aktualít