Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Domov Kontakty
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Oznamy obce

Plán zasadnutí OZ na 2. polrok 2018

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 12.09.2018


 • 11. september 2018
 • 18. október 2018
 • 15. november 2018
 • 20. december 2018

Zasadnutia sú plánované v uvedené dni (štvrtok) o 18.00 hodine. V prípade potreby bude zasadnutie OZ zvolané aj mimo uvedených termínov a poslanci OZ môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí podľa aktuálnych úloh pri napĺňaní samosprávnych funkcií obce a svojho zamestnania.


Zasadnutia rady o 18:00 hod.

 • 04. september 2018
 • 11. október 2018
 • 08. november 2018
 • 13. december 2018

Schválený: uznesením č. 72/2018 zo dňa
Vyvesené: 24.08.2018
Zvesené: 11.09.2018

Druhá etapa rozkopávky verejného priestranstva

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 30.07.2018 | Zmenené: 02.08.2018


Vážení občania,
spoločnosť Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v termíne od 6.8.2018 do 15.10.2018 sa na uliciach Školská a ulici Hlavná od pomníka povodne po potraviny COOP Jednota začína druhá etapa rozkopávky verejného priestranstva a priečne podtláčanie miestnych komunikácií v hĺbke 1,20m a šírke 0,50m v celkovej dížke 1509m z dôvodu rozvodov káblov vysokého a nízkeho napätia.
Preto prosíme vlastníkov rodinných domov na uvedených uliciach, aby počas výkopových prác boli ústretoví a trpezliví.
Dokumentácia rozkopávky a dopravného značenia je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Záhorskej Vsi a situačný náčrt na stránke obce Záhorská Ves.

Situačný náčrt

Pohotovosť pre deti a dorast

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 10.07.2018


Ambulantnú pohotovostnú službu pre deti a dorast od 1. júla 2018 dočasne zabezpečuje Národný ústav detských chorôb na bratislavských Kramároch. V Malackách sa ju nepodarilo sprevádzkovať z dôvodu nedostatku lekárov. Na stretnutí pediatrov s primátorom J. Říhom opakovane zaznela obava, že nemocnica na Kramároch nemusí zvládnuť nápor pacientov z celého Bratislavského kraja. Mesto zodpovedne hľadá možnosti ako pomôcť.
APS pre dospelých v Malackách od 1. júla zastrešuje malacká nemocnica v rámci spoločnosti Nemocničná, a.s.

Ambulantná pohotovostná služba pre Malacky:
Dospelí - Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 34, Malacky
Tel.: 034 28 29 700
Deti a dorast - Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, Bratislava
(hovorovo Detská nemocnica na Kramároch)
Tel: 02 593 71 111; 0919 174 519

KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je otvorená od 6.3.2018 od 5,00hod. .

Poďakovanie občanom

Vážení priatelia!
Za spolupatričnosť a pomoc je slušné poďakovať. Je mi veľkou cťou osloviť vás a napísať, že sa nám spoločne podarilo vybudovať za 16 rokov obec v ktorej sa oplatí žiť. Za Vašu podporu a pomoc Vám zo srdca ďakujem.

Prečítajte si celý list starostu obce Borisa Šimkoviča TU.

Boris Šimkovič, starosta

Nové vo fotogalérii

Foto Vítanie jari v Záhorskej Vsi.
Foto 19. reprezentačný ples

Najnovšie dokumenty

 • Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre volby starostu obce Záhorská Ves
  pdf [82.9 KB]
 • Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre volby poslancov do Obecného zastupitel'stva v Záhorskej Vsi
  pdf [126.71 KB]
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 11. 09. 2018
  pdf [509.08 KB]
 • Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 11. 09. 2018
  pdf [301.34 KB]
 • Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 24. 08. 2018
  pdf [115.09 KB]

Verejné obstarávanie

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Aké bude počasie