Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Domov Kontakty
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Oznamy obce

Pripomienkujte návrhy cestovných poriadkov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 14.06.2019


Bratislavský samosprávny kraj umožňuje zaslať pripomienky k návrhom cestovných poriadkov tratí č. 110, 120, 130, 131, 132 a 137.

Svoje pripomienky môžete podať elektronicky na adrese https://bratislavskykraj.sk/pripomienky-cp/ do 21. júna 2019.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vniku požiaru

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 12.06.2019


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Malacky od 12. júna 2019, od 08:00 hod. do odvolania.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Zápis zo stretnutia starostov pomoravských obcí dňa 11.6.2019

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 11.06.2019


Stretnutie sa uskutočnilo na základe toho, že starostom pomoravských obcí, kde sú premnožené komáre bolo oznámene Bratislavským samosprávnym krajom, že postrek komárov nebude tento rok, ani ďalšie roky keby prišlo k premnoženiu komárov. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Premnoženie komárov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 10.06.2019


Starosta obce JUDr. B. Šimkovič požiadal predsedu BSK o riešenie problému s premnožením komárov v oblasti obce Záhorská Ves. List požadujúci okamžité riešenie problému si môžete prečítať TU.

Eustream sprístupnil aplikáciu eVyjadrenia pre stavebné konanie

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 07.06.2019 | Zmenené: 11.06.2019


Upozornenie na existenciu elektronického vyjadrenia podzemných plynovodov prepravnej siete plynu a ďalších zariadení plynárenskej infraštruktúry spoločnosti Eustream, a.s. v spojitosti s ustanoveniami Zákona o energetike a Stavebného zákona.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente

Oznámenie pre vlastníkov psa

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 08.01.2019


Obec Záhorská Ves v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť:
Zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpordérom (čipom), ...

Viac informácií nájdete TU v oznámení vo formáte PDF.

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 04.12.2018


Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/2019, v ktorom sa uvádza, že výnimka z registrácie chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štáty vrátane Slovenska ruší. 

Všetky chovy ošípaných -  teda aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa uvedenej legislatívy zaregiststrované, tak ako ostatné chovy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat.

Registráciu chovu je možné vykonať na RVPS Senec v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 15.00 hod. na adrese: Svätoplukova 50, 903 01 Senec. V prípade nejasností kontaktujte RVPS Senec - telefón 02/45926212.

List Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SENEC o povinnosti registrácie chovov ošípaných si stiahnite TU.

KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je otvorená od 31.05.2019 od 17,30hod .

Nové vo fotogalérii

Foto 20. reprezentačný ples obce Záhorská Ves, 9. 2. 2019 - Fotostena
Foto 20. reprezentačný ples obce Záhorská Ves, 9. 2. 2019

Najnovšie dokumenty

 • Žiadost' o vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu stavby
  pdf [105.08 KB]
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 20. 05. 2019
  pdf [1.94 MB]
 • Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu 25.05.2019
  pdf [1.88 MB]
 • Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 20. 05. 2019
  pdf [529.82 KB]
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 15. 4. 2019
  pdf [319.76 KB]

Verejné obstarávanie

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Aké bude počasie