Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Domov Kontakty
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Rôzne

Nové otváracie hodiny v lekárni

Kategória: Rôzne | Pridané: 30.03.2017


Od 3. 4. 2017 sú zmenené otváracie hodiny v Lekárni sv. Michala v Záhorskej Vsi. Podrobnejšie informácie nájdete na v rubrike Zdravotníctvo

Rok 2017 je pre Materskú školu v Záhorskej Vsi jubilejný.

Kategória: Rôzne |


Logo MŠ Záhorská VesPripomíname si krásne 70. výročie založenia predškolského zariadenia v našej obci.

2 % z dane pre školu

Kategória: Rôzne | Pridané: 06.02.2017


Vážení rodičia, zákonní zástupcovia a priatelia školy,
obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2 % z dane pre našu školu prostredníctvom Rodičovského združenia pri ZŠ v Záhorskej Vsi. Krok za krokom zveľaďujeme, modernizujeme a skrášľujeme našu školu, pretože naši žiaci, Vaše deti si zaslúžia vzdelávať sa v príjemnom a podnetnom prostredí. Ďakujeme!

Informácie o poukázaní dane nájdete na webovej stránke školy: https://zszahorskaves.edupage.org/.

Venujte 2% z dane prijímateľovi Zvedavé vranky pri Materskej škole v Záhorskej Vsi

Kategória: Rôzne | Pridané: 31.01.2017


Milí rodičia,

venujte nám prosím vaše 2% zaplatenej dane... Venujte ich svojim deťom, na ich vzdelávanie, výchovu a rozvoj.
Ďakujeme! 

Stačí vyplniť tlačivo vyhlásenia, priložiť doklad o zaplatení dane (od svojho zamestnávateľa) a zaslať do 02.05.2017 na daňový úrad, príp. odovzdať triednej učiteľke.
Rodičia, ktorí si podávajú daňové priznanie a chcú darovať svoje 2%, musia údaje o prijímateľovi (Zvedavé vranky pri Materskej škole v Záhorskej Vsi) vpísať do svojho daňového priznania.

Spevokol Uhranka

Kategória: Rôzne | Pridané: 12.05.2015


Spevokol Uhranka

Spevokol Uhranka v Záhorskej Vsi rád privíta do svojich radov dievčatá - ženy, ktoré si radi zanôtia a relaxujú vo veselej spoločnosti. Uhranka je ženský spevokol a spieva ľudové, umelé, ale i sakrálne piesne pri slávnostných príležitostiach doma i mimo obce. Umeleckou vedúcou je Mgr. Hanka Staneková, ktorá pôsobí ako učiteľka spevu v hudobnej škole v Malackách a v súkromnej hudobnej škole v Nitre. Počas roka organizujeme výlety na kultúrne podujatia napr. divadlo, koncerty, ale aj návštevy termálnych kúpalísk - Dunajská Streda. Neoľutujete, ak nás budete kontaktovať na týchto telefónnych číslach:
0904 915 467, 0908 685 139
Tešia sa na Vás baby z Uhranky!

Oznam

Kategória: Rôzne | Pridané: 14.04.2015


Západoslovenská Energetika a.s., Čulenová 6, Bratislava
hľadá pre Vašu obec regionálneho zástupcu/kyňu, ktorého/ktorej úlohou bude starostlivosť o existujúcich klientov.

Náplňou práce bude osloviť našich klientov ZSE vo Vašej obci s aktuálnymi ponukami pre verných zákazníkov na odber elektriny a plynu. (podľa databázy). Práca je vhodná pre aktívneho dôchodcu alebo ako privyrobenie si popri práci. Práca zaberie asi 2-3 hod. denne.

Vyžadujeme schopnosť dobrej komunikácie!
Pre viac informácií nás kontaktujte na t. č. 0911 099 899

KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je zatvorená Od 29.04.2017 od 9,00 hod. pre vysoku hladinu rieky Moravy. .

Nový systém zberu separovaného odpadu

Vážení občania Záhorskej Vsi, majitelia domácností!

V priebehu mesiacov marec, apríl sa v našej obci začne nový systém zberu separovaného odpadu. Z obce sa odstránia 1 100 l nádoby na plast a papier. Zatiaľ zostanú veľké kontajnery na sklo. Každá domácnosť v obci dostane 1 ks 120 l nádoby na papier. Vývoz papiera bude v intervale 1x za 2 mesiace. Okrem papiera sa bude zbierať aj plastový odpad. Ten sa bude zbierať do žltých plastových vriec, ktoré dostane každá domácnosť. Do týchto vriec okrem stlačených PET fliaš patria aj iné plastové obaly, opláchnuté kelímky z jogurtov, plechovky, konzervy, obaly z mlieka /tetrapaky/, pivoobaly, hliníkové fólie a podobne. Vývoz žltých vriec s plastom bude 1 x mesačne. Termíny vývozov sa dozviete z odpadového kalendára, ktorý dostane každá domácnosť.

Vidíme v novom systéme zlepšenie v tom, že by malo byť menej odpadu na verejných priestranstvách, lebo sa budú rušiť stanovištia odpadu, ďalej hlavne vyšší stupeň triedenia. Verím, že sa to naučíme a dosiahneme tým čistejšiu obec a životné prostredie.

Nové vo fotogalérii

Foto Vítanie jari - Topenie Moreny
Foto 17. reprezentačný ples obce

Najnovšie dokumenty

Verejné obstarávanie

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Aké bude počasie