Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Domov Kontakty
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Rôzne

1. ROČNÍK RYBÁRSKYCH PRETEKOV V LOVE RÝB NA RIEKE MORAVA

Kategória: Rôzne | Pridané: 10.04.2019


OO SRZ Záhorská Ves, predseda Lím Peter usporiada   
1. ročník rybárskych pretekov v love rýb na rieke morava

Dátum: 11.05.2019
Začiatok: 8:00 hod.
Koniec: 19:00 hod.
Losovanie miest: 7:00 hod. na rybárskej chate
Miesto: rieka morava ( rybárska chata )
Lov: vo dvojici
Štartovné: 20.- eur team, v cene guláš + nápoj
Občerstvenie: čapované pivo, kofola, guláš a cigánske pečienky.
Počet voľných miest: cca 15

Štartovné treba zaplatiť do 10.05.2019 u predsedu petra líma, tel.č.: 0910 620 160.

Tešíme sa na vašu účasť.
Petrov zdar!

Plagát k pretekom vo formáte PDF

Rybárske povolenky v Zohore – zmena stránkových dní !!!

Kategória: Rôzne | Pridané: 08.02.2019


Oznamujeme členom rybárskeho zväzu zmenu stránkových dní v Zohore

Pondelok: 12.00 - 19.00
Utorok: 16.00 - 19.00
Streda: 09.00 - 12.00 a 13.00 - 19.00

Zápis detí do Materskej školy v Záhorskej Vsi

Kategória: Rôzne | Pridané: 07.02.2019


Riaditeľstvo Materskej školy v Záhorskej Vsi oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční dňa 15.05.2019 od 15:00 hod do 16:30 hod v budove materskej školy.
So sebou si prineste vyplnenú „Žiadosť" potvrdenú lekárom a kartičku poistenca. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžete vyzdvihnúť v pracovné dni v budove materskej školy alebo stiahnuť z internetu.

Materská škola ponúka deťom školský vzdelávací program obohatený o výučbu nemeckého jazyka a dôkladnú prípravu na vstup do základnej školy.
Ďalej rozvíjame nadanie detí v pohybe, po výtvarnej, literárnej i hudobnej stránke a výrazné talenty reprezentujú školu na okresných prehliadkach. Množstvom zaujímavých aktivít po celý rok podporujeme u detí ich všestranný rozvoj a podnetným prostredím spríjemňujeme ich pobyt v materskej škole.

Uprednostňované budú deti 5-6 ročné a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Jana Soboličová, riaditeľka MŠ

Dokument k zápisu detí do MŠ v roku 2019 na stiahnutie

Informácia ohľadom prijímacích skúšok na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2019/2020

Kategória: Rôzne | Pridané: 02.10.2018


V akademickom roku 2019/2020 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené vysokoškolské štúdium v štyroch denných študijných programoch, a to:

1) Bezpečnosť a obrana štátu (prijatých bude 49 študentov),
2) Elektronické zbraňové systémy (prijatých bude 30 študentov),
3) Vojenské spojovacie a informačné systémy (prijatých bude 43 študentov),
4) Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (prijatých bude 20 študentov).

Po skončení trojročného bakalárskeho štúdia bude štúdium ďalej kontinuálne pokračovať denným dvojročným inžinierskym, resp. magisterským štúdiom.

Celý článok

Oznam Slovak Lines o zrušení autobusových zastáviek v BA

Kategória: Rôzne | Pridané: 11.05.2018


Od 12. 05. 2018 (sobota) do odvolania v smere do Bratislavy budú zrušené bez náhrady autobusové zastávky:

Bratislava, Lamač, Staré záhrady
Bratislava, Lamač, Vrančovičova
Bratislava, Lamač, ŽST

Oznam vo formáte PDF

KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je otvorená .

Nové vo fotogalérii

Foto 20. reprezentačný ples obce Záhorská Ves, 9. 2. 2019 - Fotostena
Foto 20. reprezentačný ples obce Záhorská Ves, 9. 2. 2019

Najnovšie dokumenty

 • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 9. 4. 2019
  pdf [2.04 MB]
 • Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 9. 4. 2019
  pdf [707.75 KB]
 • Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 15. 4. 2019
  pdf [238.34 KB]
 • Dodatok č. 7 k VZN obce č 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zriadeniach v zriad'ovatel'skej pôsobnosti obce Záhorská Ves
  pdf [107.51 KB]
 • Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
  doc [30.5 KB] pdf [103.21 KB]

Verejné obstarávanie

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Aké bude počasie