Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Domov Kontakty
Prechod na začiatok stránky
Samospráva » VZN

VZN

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
26.06.2019 Dodatok č. 8 k K VZN obce č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zriadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti obce Záhorská Ves pdf    [286.85 KB] -
15.04.2019 Dodatok č. 7 k VZN obce č 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zriadeniach v zriad'ovatel'skej pôsobnosti obce Záhorská Ves pdf    [107.51 KB] -
17.01.2019 VZN 1/2019 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe nájmu v bytovom dome 21BJ pdf    [515.89 KB] -