Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Domov Kontakty
Prechod na začiatok stránky
Servis pre občana » Rôzne

Rôzne

Oznámenie pre vlastníkov psa

Obec Záhorská Ves v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť:
Zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpordérom (čipom), ...

Viac informácií nájdete TU v oznámení vo formáte PDF.


08.01.2019

Ohlásených drobných stavieb

Miestny stavebný úrad, v ktorom kompetencii je schvaľovanie ohlásených drobných stavieb oznamujeme žiadateľom o povolenie drobných stavieb, že je potrebné k tlačivu o ohlásení drobnej stavby (ktoré obdržíte na úrade) doložiť všetky požadované doklady a zaplatiť poplatok . Ohlásiť drobnú stavbu treba v dostatočnom predstihu pred zamýšľaným začatím stavebných prác, pretože stavebný úrad má na preskúmanie ohlásenia a vydanie rozhodnutia zákonnú lehotu 30 dní.

Bezplatné právne poradenstvo

Oznamujeme občanom, že každý prvý utorok v mesiaci od 18.00 hod. do 19.00 hod. bude poskytované právne poradenstvo len pre občanov našej obce. Občania sa musia preukázať občianskym preukazom. Netýka sa to právneho poradenstva pre podnikateľov. Právne poradenstvo bude prebiehať v kancelárii starostu obce, bezplatne.


23.01.2015

Oznam

Vážení spoluobčania,
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave vyšetruje viaceré prípady, keď podvodníci využili dôverčivosť seniorov a spôsobili im majetkovú škodu. Určite ste prostredníctvom tlače, rozhlasu abbo televízie zaznamenali informácie o podomových podvodníkoch, ktorí nadviažu so seniormi telefonický alebo osobný kontakt.

Celý článok


07.05.2014 | Upr.: 23.01.2015

Informácia ZSE o platnej legislatíve týkajúcej sa zmlúv o združenej dodávke elektriny alebo plynu

PRÁVA ZÁKAZNÍKA:Ak zákazník (odberateľ elektriny alebo plynu v domácnosti) podpísal zmluvu s podomovým predajcom elektriny alebo plynu a má akékoľvek pochybnosti o jej výhodnosti, podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike má právo od takto uzatvorenej zmluvy bezodplatne odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní (ďalej len „zákonná lehota") odo dňa jej uzatvorenia (t. j. jej podpísania). Takéto poučenie by mal poskytnúť podomový predajca každému zákazníkovi formou samostatného písomného poučenia najneskôr pri uzatvorení zmluvy. Zákazník sa prípadne v tejto zákonnej lehote môže obrátiť aj na svojho pôvodného dodávateľa elekt riny alebo plynu, ktorý mu pomôže administratívne vybaviť celý proces zrušenia zmluvy. Pri oslovení podomovými predajcami elektriny alebo plynu odporúčame všetkým dôkladne si preštudovať návrh zmluvy, všeobecné obchodné podmienky k zmluve a cenník. Okrem toho je dobré preveriť si, čo sa o danej spoločnosti, ktorú podomový predajca zastupuje, píše na internete, a to nielen na webovej stránke konkrétnej spoločnosti, ale najmä na iných stránkach a portáloch. Je dôležité všímať si na každej zmluve dobu trvania jej platnosti, počas ktorej bude zákazník u dodávateľa elektriny alebo plynu viazaný, a tiež jednotlivé poplatky uvedené v cenníku, napríklad poplatok za prípadné odstúpenie od zmluvy už po zákonnej lehote. Zákazník má právo získať od podomového predajcu potrebný čas na rozhodnutie, či zmluvu podpíše alebo nie. Podomový predajca by nemal na zákazníka vyvíjať žiadny nátlak a bez vyzvania by sa mal preukázať svojím identifikačným preukazom. Zákazník má právo na dostatok informácií a právo overiť si totožnosť podomového predajcu na webovej stránke alebo zákazníckej linke.ZSE Energia, a.s.overený dodávateľ elektriny a plynu


18.12.2012 | Upr.: 23.01.2015

Zber haluzoviny

Vážení občania! Lesné a pôdne spoločenstvo Urbár Záhorská Ves od 4.12.2012 zakazuje zber dreva v obecnom lese bez povolenky. Povolenky na zber haluzoviny do 8 cm priemeru sa budú vydávať na obecnom úrade. Zber je na povolenky len v stredu a sobotu v čase od 12.00 hod. - 16.00 hod., za poplatok 1 € / za káru.V prípade, že bude niekto pristihnutý v iný deň alebo inú hodinu alebo bez povolenky, bude to krádež /trestný čin/!


07.12.2012 | Upr.: 23.01.2015

Zber bioodpadu

Vážení občania!
Naša obec v spolupráci so spoločnosťou A.S.A. Zohor bude zabezpečovať zber bioodpadu zo záhrad a údržby zelene. Na parkovisku pri futbalovom ihrisku je pristavený kontajner, ktorý je určený pre tieto odpady:

Celý článok


12.04.2011 | Upr.: 23.01.2015