Erb

Záhorská Ves

web: http://www.zahorskaves.sk
Dátum tlače: 20.08.2019

Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Oznamy obce

Stanovisko starostu obce Záhorská Ves k rušeniu vlakov na trati Zohor - Záhorská Ves

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 24.07.2019


Ohľadom rušenia vlakov na trati Zohor - Záhorská Ves, nesúhlasím so zrušením prvých 3 spojov. Dôvod je vyťaženosť a nerušený presun občanov do centra Bratislavy.
Neexistuje žiadny spoj autobusu, ktorý garantuje presný príchod našich občanov do práce, či žiakov do školy.
Spojenie Záhorská Ves - Vysoká pri Morave - Zohor je dôležité aj pre mikroregión - spája ľudí z Rakúska a Záhorákov. Je v zime nezastaviteľný, na rozdiel od autobusov.
Ľudom dáva pocit istoty a dochvíľnosti. Ekologicky do budúcnosti by mala práve vlaková doprava byť prioritou! Dostaneme sa s ňou až do centra Bratislavy.

Celý článok

Pripomienky k celoštátnym zmenám poriadkov 2019/2020

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 17.07.2019


Vážení občania,
v súvislosti s prípravou cestovných poriadkov na obdobie 2019/2020 pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy platné od 15.12.2019 Vás informujeme, že je možnosť podať pripomienky, prípadne požiadavky k súčasne platným CP aby mohli byť zadelené k prehodnoteniu.

Vaše požiadavky a pripomienky môžete zaslať elektronicky na adresy:
urad@zahorskaves.sk do 20. 8. 2019
alebo priamo na Slovak Lines na email:
jmartinovic@slovaklines.sk do 23. 8. 2019.

Požiadavky alebo pripomienky zaslané po 23.8.2019 nebudú zadelené k prehodnoteniu k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov.

Oprava zdravotného strediska

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 01.07.2019


Vážení občania,

v mesiacoch júl a august budeme opravovať zdravotné stredisko. Žiadam Vás, aby ste akceptovali možné problémy, ktoré môžu vzniknúť.

JUDr. Boris Šimkovič, starosta obce

Upozornenie

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 27.06.2019


Ako starosta obce upozorňujem občanov, aby nepodceňovali extrémne teploty, ktoré negatívne vplývajú na naše zdravie.
Doporučujem, aby ste nezabúdali na pitný režim a vyhýbali sa fyzickej práci na slnku.
Doporučujem všetkým podnikateľom, aby zabezpečili podobným usmernením svojich zamestnancov na pracoviskách.

Za pochopenie ďakujem!

JUDr. Boris Šimkovič
Starosta obce

Čas zvýšeného nebezpečenstva vniku požiaru

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 12.06.2019


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Malacky od 12. júna 2019, od 08:00 hod. do odvolania.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Eustream sprístupnil aplikáciu eVyjadrenia pre stavebné konanie

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 07.06.2019 | Zmenené: 11.06.2019


Upozornenie na existenciu elektronického vyjadrenia podzemných plynovodov prepravnej siete plynu a ďalších zariadení plynárenskej infraštruktúry spoločnosti Eustream, a.s. v spojitosti s ustanoveniami Zákona o energetike a Stavebného zákona.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente

Oznámenie pre vlastníkov psa

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 08.01.2019


Obec Záhorská Ves v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť:
Zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpordérom (čipom), ...

Viac informácií nájdete TU v oznámení vo formáte PDF.

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 04.12.2018


Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/2019, v ktorom sa uvádza, že výnimka z registrácie chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štáty vrátane Slovenska ruší. 

Všetky chovy ošípaných -  teda aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa uvedenej legislatívy zaregiststrované, tak ako ostatné chovy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat.

Registráciu chovu je možné vykonať na RVPS Senec v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 15.00 hod. na adrese: Svätoplukova 50, 903 01 Senec. V prípade nejasností kontaktujte RVPS Senec - telefón 02/45926212.

List Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SENEC o povinnosti registrácie chovov ošípaných si stiahnite TU.

KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je otvorená .

Nové vo fotogalérii

Foto 20. reprezentačný ples obce Záhorská Ves, 9. 2. 2019 - Fotostena
Foto 20. reprezentačný ples obce Záhorská Ves, 9. 2. 2019

Najnovšie dokumenty

 • Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 25. 06. 2019
  pdf [603.9 KB]
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 25. 06. 2019
  pdf [1.65 MB]
 • Dodatok č. 8 k K VZN obce č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zriadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti obce Záhorská Ves
  pdf [286.85 KB]
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 18. 06. 2019
  pdf [346.65 KB]
 • Žiadost' o vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu stavby
  pdf [105.08 KB]

Verejné obstarávanie

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Aké bude počasie