Záhorská Ves - oficiálna stránka obce

Verejné obstarávanie

Hore na ponuku Profil verejného obstarávateľa

Erb obce Záhorská VesObec Záhorská Ves je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

 

Verejný obstarávateľ: Obec Záhorská Ves
Sídlo: Hlavná 129, 900 65 Záhorská Ves
Štatutárny zástupca: JUDr. Boris Šimkovič, starosta
E-mail: starosta@zahorskaves.sk
Telefón: +421 34 778 03 85
Fax: +421 34 778 02 11
Číslo účtu: 7420112/0200
IČO: 305 219
DIČ: 2020343768
IČ DPH: Obec nie je platcom DPH


Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

 • zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
 • zákazky podlimitné, zverejňované na webstránke obce Záhorská Ves, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
 • Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

 • verejná súťaž
 • užšia súťaž
 • rokovacie konanie
 • súťažný dialóg
 •  

  Verejné obstarávanie

  Zverejňovanie


  Adresa

  Obec Záhorská Ves
  Hlavná ulica 29/184
  900 65 Záhorská Ves

  Bankové spojenie : ČSOB
  IBAN : SK56 7500 0000 0040 2866 1917

  Kontaktné údaje

  Tel.: +421 34 778 03 85
  E-mail: urad@zahorskaves.sk
  E-mail: boris.simkovic@zahorskaves.sk
  Web: https://www.zahorskaves.sk


  Úradné hodiny Obecný úrad

  Pondelok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

  Utorok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

  Streda: 8,00 - 12,0012,30 - 17,00

  Štvrtok: nestránkový deň

  Piatok: 7,30 - 14,00

  Prevádzkové hodiny Zberný dvor

  Utorok: 14.00 - 17.00

  Štvrtok: 14.00 - 17.00

  Sobota: 10.00 - 15.00


  HORE NA PONUKU