Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Prechod na začiatok stránky

Info k čipovaniu smetných nádob

Vážení spoluobčania,
v obci sa uskutoční čipovanie smetných nádob na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad, to je modrá nádoba bez označenia papier, ktoré bude prebiehať v troch etapách: od 23. 8. 2022 do 26. 8. 2022; od 6. 9. 2022 do 9. 9. 2022 a od 20. 9. 2022 do 23. 9. 2022.

Prečo čipujeme nádoby na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad?

Momentálne v našej obci vychádza ročne viac ako 220 kg zmesového (zmiešaného) komunálneho odpadu na obyvateľa, čo je stále veľmi vysoké číslo v porovnaní s inými obcami na Slovensku. Hoci nám v roku 2021 stúpla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci na 28,46 %, napríklad v Suchohrade bolo vytriedených až 47,34 %. Produkujeme veľa odpadu a zároveň stále málo triedime. Navyše, ceny za odvoz, spracovanie a skládkovanie zmesového (zmiešaného) komunálneho odpadu stúpajú a naďalej budú stúpať, lebo skládkovanie je veľmi drahé. Dôležité je preto recyklovať, správne triediť odpad a mať evidenciu o skutočnom počte vývozov zmesového (zmiešaného) komunálneho odpadu z jednotlivých domácností.
Ak namiesto triedenia hádžeme všetko do nádoby na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad, sami si vývoz smetí predražujeme. Za vytriedený odpad neplatíme, platíme len za zmesový (zmiešaný)komunálny odpad.

Čo získame čipovaním?

V prvom rade vďaka čipom získame evidenciu vývozov zmesového (zmiešaného) komunálneho odpadu. Budeme mať informácie o skutočnom počte vyvezených zberných nádob, čo zabezpečí objektívnu fakturáciu za manipuláciu s nádobami a minimalizáciu reklamácie vývozov. Presné údaje o počte vývozov vytvoria priestor na motiváciu občanov k výraznejšiemu triedeniu odpadu a k prijatiu zodpovednosti za vytvorený odpad. Evidencia zároveň poskytne prehľad o produkcii odpadu a pomôže znížiť počet skrytých tvorcov odpadu, tzv. čiernych duší. Čiernymi dušami sa označujú občania, ktorí si platia za jednu smetnú nádobu, no nechávajú si ich vynášať viac, platia si za jeden vývoz mesačne, ale nechávajú si nádobu vysýpať každé dva týždne a podobne. Celkové náklady za komunálny odpad sa totiž rozrátavajú medzi nás všetkých a doplácame na to napriek tomu, že triedime. Pridanou hodnotou pre našu obec je napríklad aj to, že na základe získaných transparentných údajov o vývozoch môže poskytovať občanom viac informácií a kvalitnejšie služby.

Ako a kedy prebehne čipovanie?


Čipovanie smetných nádob na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad sa v obci uskutoční počas obvyklého zberu odpadu, preto stačí, ak svoje nádoby vynesiete vo vývozný deň (v utorok) pred dom, vyvezú vám odpad, nádoby ponecháte pred domom až do piatka večera daného týždňa, pracovníci FCC Zohor vám na ne nainštalujú čip, resp. tí, ktorí už budú mať nainštalovaný čip, si môžu nádobu na odpad odložiť. V prípade, že do piatka večera nebudete mať nainštalovaný čip na nádobe, nevadí, môžete si ju napriek tomu odložiť v piatok večer, pretože vám ju pravdepodobne pracovníci FCC nestihli v ten týždeň očipovať a dostanú sa k vám v ďalšom termíne vývozu, keď sa postup zopakuje na neočipovaných nádobách.

Takto bude vyzerať čip na vašich nádobách na komunálny odpad:

čipovanie smetných nádob


Termíny čipovania budú v dňoch:

I. etapa od UTORKA 23. 8. 2022 až do PIATKA VEČERA 26. 8. 2022,
II. etapa od UTORKA 6. 9. 2022 až do PIATKA VEČERA 9. 9. 2022,
III. etapa od UTORKA 20. 9. 2022 až do PIATKA VEČERA 23. 9. 2022.

V týchto termínoch poprosíme o vyloženie nádob na zmesový (zmiešaný)komunálny odpad všetkých bez ohľadu na to, či máte vývoz raz mesačne alebo dva razy mesačne.


!!! POZOR !!!


V prípade, že by niekto nemal očipovanú nádobu na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad do PIATKA VEČERA 23.09.2022, prosíme vás v PONDELOK 26.09.2022 kontaktujte obecný úrad osobne alebo telefonicky na čísle 034/7780385 (p. Orgoňová- voľba 3),
PRETOŽE OD 01.10.2022 BUDÚ V OBCI ZÁHORSKÁ VES VYVÁŽANÉ LEN OČIPOVANÉ NÁDOBY NA ZMESOVÝ (ZMIEŠANÝ) KOMUNÁLNY ODPAD.


Ďakujeme vám za spoluprácu.

Leták PDF


Naspäť na zoznam aktualít