Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Materská škola » Materská škola

Organizácia školského roku 2021/2022 v MŠ

Nástup detí do materskej školy v novom školskom roku 2021/2022 je 2. septembra od 6.00 hod. do 8.00 hod.
Prevádzka materskej školy je od 6.00 hod. do 16.30 hod.
Rodič predkladá pri nástupe do MŠ a po každom prerušení do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní ( vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti(v prílohe).

Do MŠ treba deťom priniesť osobné veci:

  • papučky (nie šľapky, ani crocsy)
  • pyžamko
  • náhradné oblečenie podľa sezóny (spodnú bielizeň, tričko, tepláky, ponožky)

Do materskej školy je zakázané nosiť jedlo, nápoje, cennosti a hračky.
Pred nástupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania. Dieťa už nesmie mať plienky, cumeľ a malo by ovládať jedenie s lyžicou a pitie z pohára.

Rozdelenie detí do tried bude zverejnené pri vstupe do MŠ
Neprítomnosť dieťaťa treba odhlásiť najneskôr do 7.50 hod. na tel. čísle 034 7780308.
Do materskej školy môžu vstupovať osoby nad 6 rokov len s prekrytými hornými dýchacími cestami a s použitím dezinfekcie rúk.

Tešíme sa na vás!
Vaša MŠ


Posledná úprava: 27.08.2021

Naspäť na zoznam aktualít