Uhranský Somíc

ÚSPEŠNÝ UHRANSKÝ SOMÍC 2012

18. a. 19. augusta 2012

Starosta obce, OZ, Rybársky spolok Morava, Kultúrny spolok Uhranská perla a FC Záhorská Ves úspešne zvládli organizáciu aj priebeh tradičných slávností Uhranského somíca v dňoch 18. a 19. augusta 2012. Patrí im všetkým veľká vďaka, lebo desaťročná tradícia Uhranského somíca už nezasahuje len našu Záhorskú Ves, ale aj celé Záhorie, Bratislavu, Moravu i rakúske Pomoravie. O úspešný priebeh slávností sa pričinili aj šikovní mladí konferenciéri Dávid a Barborka Malíkovi.

Tohoročný vyprážaný chutný „somíc" sa dostával k ústam labužníkov z „keteringu" pani Kurkovej z Malaciek, samozrejme aj s ostatným občerstvením. Jej občerstvenie chutilo aj všetkým hosťom zo slávnostného krstu novej knihy Ota Šimkoviča „V objatí rieky Moravy", ktorú si početní hostia ihneď po krste zakúpili aj s venovaním. Knihu, po profesionálnej literárnej kritike pani PhDr. Brukkerovej a ľudových pesničkách o Morave v podaní spevokolu Uhranka a Alžbetky Ihringovej, pokrstili vodou a štrkom z rieky Moravy Ing. Dagmar Ihringová, starosta obce JUDr. Boris Šimkovič, Janka Davidová a autor knihy.

V programe sa páčilo vystúpenie skupiny Javorina zo Strání z Moravy v pekných moravských krojoch, keď ešte pred ňou uviedli celé oslavy Uhranského somíca fanfáristi Rozkvet, mladé mažoretky Merci a tradične zaujímavý úvodný prejav pána starostu Dr. Šimkoviča. Keď potom až od kompy pripochodovala početná dychovka z Angernu, jej vystúpenie sa nevyhlo veľkému potlesku.

Program prvého dňa pokračoval vystúpením Country hudbou, vystúpením ľudového rozprávača J. Benkoviča a tanečnou zábavou do polnoci.

Druhý deň osláv pokračoval svätou omšou v kostole sv. Michala, popoludňajšími futbalovými zápasmi prípravky FC Záhorská Ves proti Malackám a majstrovským zápasom nášho FC proti Viničnému. V prestávkách sa veľmi páčilo tanečné vystúpenie skupiny Stardance z Vysokej pri Morave. Prvý deň bohatú tombolu organizoval Rybársky spolok Morava, druhý deň FC Záhorská Ves.

Pri chutnom občerstvení a reprodukovanej hudbe sa debatovalo až do zotmenia.

Oto Šimkovič

Plagát podujatia s programom

Predošlé ročníky

Uhranský somíc 2012

HORE