Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Verejné obstarávanie » Archív VO

Výzva na predkladanie ponúk

Názov predmetu zákazky: "Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi, zameraných predovšetkým na deti a mládež".

Hlavný kód CPV:
45236 110-4 - stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
39293400-6 Umelý trávnik

Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou - §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - stavebné práce


24.01.2019 | Upr.: 27.11.2019

Archív verejného obstarávania

Zoznam verejných obstarávaní od júla 2013.
Staršie verejné obstarávania prosím hľadajte v Archíve aktualít, kategória Úradná tabuľa.

Verejné obstarávania za rok 2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov zákazky: Rekonštrukcia kotolne - bytový dom - Záhorska Ves

Viac informácií k výzve  nájdete v nasledovných dokumentoch:

12.01.2022