Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Materská škola » Fotogaléria MŠ

Fotogaléria Materskej školy Záhorská Ves

Vítanie jari v Záhorskej Vsi - projekt BIG- SK- AT

Vítanie jari sa stalo už tradíciou. Tento rok sa 21.03. na brehoch rieky Morava stretli deti materských a základných škôl už 27 krát. Iniciátorom akcie je Materská škola v Záhorskej Vsi, ktorá pod záštitou Obecného úradu v Záhorskej Vsi a v spolupráci so Základnou školou v Záhorskej Vsi, Kindergarten Angern a Volkschule Angern každoročne v prvý jarný deň toto podujatie organizuje.
Tento rok bol o čosi slávnostnejší a významnejší, lebo podujatie poctil účasťou veľvyslanec rakúskej republiky na Slovensku Mag. Helfried Carl, prednosta OÚ Malacky Ing. Jozef Mračna, prednosta OÚ Pezinok JUDr. Justin Sedlák, starosta obce Záhorská Ves JUDr. Boris Šimkovič, koordinátorka projektu BIG SK-AT Mag. Martina Emrich, pani Irenka Límová, riaditelia materských a základných škôl, učitelia, poslanci občania a deti.
Po slávnostnom uvítaní , krátkych príhovoroch a výmenách darčekov deti v krátkych programoch v oboch jazykoch sa rozlúčili so zimou a privítali jar. Zavŕšením bol akt pálenia Moreny a jej následné hodenie do rieky Morava. Napriek chladnému počasiu bola dobrá nálada a radosť zo spoločného stretnutia.
Spolupráca medzi obcami Záhorská Ves - Angern začala pádom železnej opony. Roky sme sa snažili o odbúranie jazykovej bariéry výučbou nemčiny na slovenských školách a slovenčiny v rakúskych školách. Toto snaženie sme zastrešovali projektami. IBKE v rokoch 2009 - 2012 pod názvom Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých, ktorý získal cenu Euroregio za inováciu v roku 2009 ako víťazný projekt. V rokoch 2012 - 2014 projekt IB KSP, ktorý získal 1. miesto za inováciu ocenený predsedom trnavského samosprávneho kraja.
Tento rok sa nám podarilo spoluprácu na tri roky zastrešiť projektom BIG-SK-AT pod názvom „Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne". Do projektu je zapojených 81 materských a 35 základných škôl na rakúskej a slovenskej strane.
Projektovými partnermi sú: LEAD Partnerom celého projektu je Úrad dolnorakúskej krajinskej vlády, Odd. Materské školy, a ďaľšími projektovými partnermi na AT strane sú - Európska kancelária školského úradu pre mesto Viedeň, Rakúski priatelia detí - Krajská organizácia Viedeň, Spolková krajina Burgenland - Odd. Školstvo, kultúra a spoločnosť, hlavným projektovým partnerom je Mesto Senica, ktoré združuje 12 obcí, ďaľšími projektovými partnermi na SK strane sú - Nezisková organizácia Enviropark Pomoravie združuje 8 obcí, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, Mestská časť Bratislava - Nové Mesto a obec Záhorská Ves
Okrem jazykovej výučby detí je cieľom projektu inovácia vo vzdelávaní a zvyšovanie kvalifikácie pedagógov. Naša lektorka Mgr. Jana Báchorová je členkou expertnej skupiny pre tvorbu materiálov na výučbu nemeckého jazyka. V projekte sú aj sprievodné aktivity zamerané na deti a žiakov ako školy v prírode, exkurzie, športové podujatia, olympiády, vzájomné stretávania škôl. Do projektu je zapojených viacero cieľových skupín. Okrem detí MŠ, ZŠ aj učitelia, lektori, rodičia, pedagogické a vzdelávacie zariadenia, verejná a štátna správa. V elektronickej vedeckej platforme budú k dispozícii metodické materiály a pracovné listy, z ktorých budú môcť čerpať aj predškolské a školské zariadenia mimo projekt.

Jana Soboličová, riaditeľka MŠ Záhorská Ves a manažér projektu BIG- SK- AT

Interreg Slovakia-Austria

Počet fotografií: 3

Šipka na začiatokŠipka späť Strana 1/1

Foto 285_101.jpg
Foto 285_102.jpg
Foto 285_103.jpg

Šipka  na začiatokŠipka späť Strana 1/1