Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Servis pre občana » Rôzne

Oznam

Vážení spoluobčania,
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave vyšetruje viaceré prípady, keď podvodníci využili dôverčivosť seniorov a spôsobili im majetkovú škodu. Určite ste prostredníctvom tlače, rozhlasu abbo televízie zaznamenali informácie o podomových podvodníkoch, ktorí nadviažu so seniormi telefonický alebo osobný kontakt.

 

Seniorom sa predstavujú ako:

 • obchodní zástupcovia rôznych firiem, ktoré ponúkajú výhodné produkty,
 • zamestnanci plynárenskej spoločnosti, elektrární, pôšt a telekomunikácii, sociálnych služieb, alebo príslušníci Policajného zboru,
 • evidujeme i prípady, v ktorých tieto osoby vystupovali ako blízki priatelia alebo ako vnuk/vnučka, ktorí si potrebujú požičať peniaze

Seniorov oslovujú pod rôznymi zámienkami:

 • predstierajú, že si potrebujú rozmeniť peniaze alebo požičať väčšiu finančnú hotovosť na operáciu blízkej osoby alebo na zakúpenie elektroniky či motorového vozidla,
 • taktiež môžu predstierať nevoľnosť a požiadať Vás o možnosť zavolať si z Vášho obydlia lekársku pomoc,
 • pozývajú seniorov na predajné akcie, na ktorých im ponúkajú nekvalitné výrobky za nadsadené ceny

Uvedením do omylu, interpretáciou vymyslených legiend vylákajú podvodnici pri návšteve Vášho obydlia alebo na predajnej akcii vysoký finančný obnos, niekedy aj celoživotné úspory.

Sú to ľudia, ktorí chcú zneužiť Vašu dôveru. lch zámerom je podvodným konaním:

 • dostať sa do Vášho obydlia, využiť okamih nepozornosti a odcudziť Vaše peniaze a iné cennosti.
 • nevýhodnou ponukou predaja tovaru Vás obrať o Vaše úspory.

Nenechajte ich zájsť až tak ďaleko a dodržiavajte rady a odporúčania polície!

 • V prípade, ak Vás kontaktujú telefonicky (žiadajú finančnú pomoc abebo si chcú dohodnúť osobné stretnutie), overte si dôveryhodnosť telefonátu tak, že budete kontaktovať Vašich príbuzných abebo políciu.
 • Pri osobnom kontakte nenechajte cudziu osobu za žiadnych okolností vôjsť do Vášho obydlia. Ak Vás žiadajú o pomoc, položte si otázku: „Prečo nepožiadajú o pomoc v lekárni, v obchode alebo v reštaurácii, ale práve Vás?"
 • Pokiaľ Vám neznáma osoba ponúka výhodné služby, zmluvy či tovar, neumožnite jej predaj vo Vašom obydlí! Ak ste prijali pozvanie na predajnú akciu, ponúknutý tovar nekupujte ihneď! Od predajcu žiadajte vizitku s kontaktom a dohodnite si s ním stretnutie na iný deň, samozrejme, za prítomnosti Vám blízkej dôveryhodnej osoby.
 • Príchod elektrikárov, plynárov, vodoinštalatérov je občanom oznámený vopred a to oficiálne písomnou formou (nie telefonicky).Danú informáciu je možné overiť si spätným volaním na príslušné inštitúcie.

Vážení spoluobčania,
prijmite rady a odporúčania, ktoré Vám pomôžu zvýšiť Vašu bezpečnosť. V prípade akéhokoľvek podozrenia kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158. Zapamätajte si čo najviac informácii k popisu podozrivých osôb, a k motorovému vozidlu, na ktorom sa vo Vašej obci pohybovali (tabuľka s evidenčným číslom, továrenská značka a farba vozidla).
Opatrnosť je na mieste a Vaša všímavosť a záujem ochránia Váš život zdravie a majetok!


Posledná úprava: 23.01.2015

Naspäť na zoznam aktualít