Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Samospráva » Správy kontrolóra

Správy kontrolóra

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
07.04.2022 Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Záhorská Ves na I. polrok 2022 pdf    [210.01 KB] -
07.04.2022 Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Záhorská Ves na II. polrok 2022 pdf    [227.31 KB] -
10.09.2021 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 pdf    [230.19 KB] -
08.07.2021 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 pdf    [1.62 MB] -
12.01.2021 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 pdf    [255.78 KB] -
24.11.2020 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 pdf    [241.1 KB] -
24.11.2020 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 pdf    [267.61 KB] -
10.03.2020 Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pre čerpaní prostriedkov obce na vývoz splaškových vôd v rokoch 2017, 2018, 2019 pdf    [632.03 KB] -
10.03.2020 Správa z kontroly pri realizácii VO v súvislosti so zadávaním zákazky na poskytnutie stavebných prác na realizáciu Oprava fasády Zdravotného strediska v roku 2019 pdf    [1.13 MB] -
10.03.2020 Správa z kontroly pri realizácii VO v súvislosti so zadávaním zákazky na poskytnutie stavebných prác na realizáciu Cesta - Škôlka v roku 2019 pdf    [1.44 MB] -