Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Šport a spolky » Mažoretkový súbor MERCI

Mažoretkový súbor MERCI

web: http://www.msmerci.sk
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Ma%C5%BEoretkov%C3%BD-s%C3%BAbor-MERCI/137120033022768

Mažoretkový súbor MERCI vznikol v roku 2011 z iniciatívy Natálie Vajdečkovej a KSUP Záhorská Ves, ktorého sme súčasťou. Súbor od jeho vzniku vedú Natália Vajdečková (trénerka a choreografka) a organizačné veci zabezpečuje Ingrid Vajdečková. V súbore pracuje aj ďalšia trénerka a tou je Natália Mészárosová.

Mažoretkový súbor MERCI funguje v sezóne 2014/2015 v týchto vekových kategoriách:

  • PRÍPRAVKA (3 až 4 roky)
  • DETI (5 až 7 rokov)
  • KADETKY (8 až 11 rokov)
  • JUNIORKY (12 až 14 rokov)

Dievčatá trénujú 2, 3 až 4 krát do týždňa - podľa vekovej kategórie. Naše tréningy sa skladajú z tanečnej prípravy (balet, gymnastika) a práce s paličkou a náčiním pom pom. Okrem veľkých formácií nacvičujeme aj miniformácie, triá, duá a sóla.

Mažoretkový súbor MERCI vám zatancuje na:

  • kultúrnych podujatiach
  • firemných akciách
  • športových zápasoch, turnajoch a akciách
  • otváraní plesov a festivalov
  • sprievody cez dediny a mestá

K dispozícií máme širokú paletu choreografíí. Je možné zatancovať veľkú formáciu, malé formácie, triá, duá alebo sóla. Taktiež sme schopné viesť sprievod.