Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Materská škola » Fotogaléria MŠ

Fotogaléria Materskej školy Záhorská Ves

Projekt Naučme deti piť čistú vodu

Cieľom projektu, ako už názov napovedá, je vzbudiť u detí záujem o čistú vodu, vybudovať pozitívny vzťah k zdravej vode a celkovému zdravému vývoju dieťaťa. V školskom roku 2017/2018 sa deti z materskej školy po prvý krát zoznámili s týmto projektom. A veru deti veľa vedeli, zapájali sa do rozhovoru a zaujímali sa o nové poznatky. Na úvod sa deťom predstavila pani Kvapka, spoločne sme zisťovali odkiaľ mohla prísť. Deti sa zhodli, že je to dažďová kvapka. Nasledoval prvý pokus s vodou - ako vzniká dážď, čo vzbudilo u detí najväčší záujem. Nie nadarmo sa hovorí: ,,Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť." Prostredníctvom pojmovej mapy deti zistili aký vzácny nápoj je voda pre nás, ale aj pre rastliny a živočíchy, kde všade sa nachádza, v akých skupenstvách ju môžeme vidieť, načo ju používame. Keďže na začiatku mal pokus veľký úspech, z detí sa stali na chvíľu malí bádatelia a boli pripravené ďalšie dva pokusy. Cieľom druhého pokusu bolo určiť na základe pozorovania ako sa správajú rozličné predmety vo vode a pri poslednom pokuse mali deti rozpoznávať ktorá látka sa vo vode rozpustí a ktorá sa nerozpustí. Na záver sme si zhrnuli všetky nové informácie a už teraz sa tešíme čo sa naučíme na najbližšom stretnutí.

Bc. Miroslava Chvílová

Počet fotografií: 41

Šipka na začiatokŠipka späť Strana 1/1

Foto 292_101.jpg
Foto 292_102.jpg
Foto 292_103.jpg
Foto 292_104.jpg
Foto 292_105.jpg
Foto 292_106.jpg
Foto 292_107.jpg
Foto 292_108.jpg
Foto 292_109.jpg
Foto 292_110.jpg
Foto 292_111.jpg
Foto 292_112.jpg
Foto 292_113.jpg
Foto 292_114.jpg
Foto 292_115.jpg
Foto 292_116.jpg
Foto 292_117.jpg
Foto 292_118.jpg
Foto 292_119.jpg
Foto 292_120.jpg
Foto 292_121.jpg
Foto 292_122.jpg
Foto 292_123.jpg
Foto 292_124.jpg
Foto 292_125.jpg
Foto 292_126.jpg
Foto 292_127.jpg
Foto 292_128.jpg
Foto 292_129.jpg
Foto 292_130.jpg
Foto 292_131.jpg
Foto 292_132.jpg
Foto 292_133.jpg
Foto 292_134.jpg
Foto 292_135.jpg
Foto 292_136.jpg
Foto 292_137.jpg
Foto 292_138.jpg
Foto 292_139.jpg
Foto 292_140.jpg
Foto 292_141.jpg

Šipka  na začiatokŠipka späť Strana 1/1