Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky

Modlitby otcov

Pripojením sa k Modlitbám otcov môžeme zakúsiť zmenu života, pri ktorej sa učíme odovzdávať naše deti a rodiny nášmu Bohu. Vieme, že On nás miluje a chce, aby sme uspeli v našich povinnostiach ako muži, ktorí sú duchovnými a fyzickými otcami.

Budeme radi, ak sa pripoja všetci MUŽI - akejkoľvek denominácie alebo náboženstva, aj tí bez náboženstva, ktorí sa cítia byť otcami a chcú pomôcť druhým zažiť opravdivosť ich mužnosti.

Sme Božím stvorením, zjednocujeme sa v modlitbe za nás, naše rodiny a za tých, ktorí majú menej šťastia ako my.
Stretávame sa na modlitbách na fare každú druhú stredu.