Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky

« « NA PROJEKTY MŠ

PROJEKT „BEZPEČNE DO ŠKÔLKY"

Medzi jednu z priorít materskej školy v Záhorskej Vsi patrí dopravná výchova. Už štvrtý rok realizujeme projekt „Policajt Róbert" s využitím interaktívnej tabule. Najefektívnejšia výučba je však prostredníctvom zážitkového učenia. Našim cieľom sa tak stalo vybudovanie dopravného ihriska.

Priestory školského dvora nám umožnili tento sen realizovať a my sme ďalej hľadali možnosti financovania. Až vďaka finančnej podpore 6000,- € od nadácie SPP a Nafty a.s. sa nám podarilo uskutočniť projekt výstavby dopravného ihriska pod názvom „Bezpečne do škôlky" za spoluúčasti firmy Bowix s.r.o. a firmy Karovič Lozorno.

Vlastné dopravné ihrisko nám umožní neobmedzene realizovať ciele dopravnej výchovy a deti tak lepšie pripraviť na samotný pohyb v cestnej premávke.