Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Samospráva

  Servis pre občana

  Strategické dokumeny

  Verejné obstarávanie

  Voľby


  Na začiatok

  Samospráva – Základné dokumenty

  Základné dokumenty

  Štatút obce

  Organizačný poriadok

  Platný Organizačný poriadok s účinnosťou od 01. 09. 2014

  Rokovací poriadok

  Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Záhorská Ves

  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

  Komunitný plán sociálnych služieb

  Organizačná štruktúra Obecného úradu Záhorská Ves

   Organizačná štruktúra Obecného úradu v Záhorskej Vsi (26. 08. 2014)

  Smernica: Vnútorný systém vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti

  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Záhorská Ves

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2022