Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Materská škola

  Základná škola


  Na začiatok

  Materská škola – Materská škola

  Materská škola

  Zriaďovateľom Materskej školy je Obecný úrad v Záhorskej Vsi. V jeho pôsobnosti sa postupne za podpory pána starostu JUDr. Borisa Šimkoviča a pod vedením pani riaditeľky Jany Soboličovej rekonštruuje a modernizuje. V roku 2014 prešla rozsiahlou prestavbou a dnes je už naša materská škola päť triedna, tri triedy sú na prízemí a dve triedy na poschodí s kapacitou 105 detí. Materská škola poskytuje plný komfort pre deti i personál.

  Dĺžka štúdia:

  Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov, prijímame deti od dvoch rokov. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky. Štúdium sa končí absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.

  Poloha našej materskej školy, dlhoročné priateľstvo s Kindergarten v Angerne a v neposlednom rade zapojenie sa do projektu nám ponúkli rozhodnutie pre voľbu názvu Školského vzdelávacieho programu Zvedavé vranky Danka a Suzi. Logo sme prevzali z loga Interkulturálneho vzdelávania detí a dospelých, pretože nám je blízke a vystihuje podstatu v našej materskej škole. Tak, ako je zvedavé dieťa, pýta sa na všetko nové okolo seba, tak sú zvedavé aj vrany, ktoré v hojnom počte žijú na našom území a hranice im nerobia problémy. Lietajú všade, o všetko sa zaujímajú, objavujú prírodu, pozorujú ľudí, ich kultúru a medzi sebou sa o tom rozprávajú.

  Materská škola ďalej podporuje:

  Takisto rozvíjame osobnosť detí prostredníctvom projektov, a to:

  V tomto školskom roku sa v našej materskej škole vyučuje nemecký jazyk prostredníctvom projektu „Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK - AT" v popoludňajších hodinách lektorkou Mgr. Janou Báchorovou. Anglický jazyk sa vyučuje prostredníctvom jazykovej školy Pro Americana.

  Ďakujeme za 2% z Vašich daní

  Vďaka 2% z Vašich daní pribudla deťom na školskom dvore lezecká stena v hodnote 3.040,-€. Ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli.

  Zmeny v školskom poriadku platné od 1.6.2020

  Dodatok č. 4 k školskému poriadku MŠ v Záhorskej Vsi


  01.06.2020

  Dôležité informácie

  V dokumente nižšie nájdete dôležité informácie k prevádzke MŠ v období počas pandémie COVID 19.

  Dokument s informáciami na stiahnutie

  Dokumenty a tlačivá MŠ

  VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
  18.03.2022 Súhlas so spracovaním osobných údajov docx    [44.8 KB] pdf    [148.5 KB]
  30.12.2021 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za školský rok 2020/2021 pdf    [278.95 KB] pdf    [194 KB]
  27.08.2021 Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy docx    [16.04 KB] pdf    [117.24 KB]
  15.12.2020 Interná smernica o postupe a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie docx    [24.81 KB] pdf    [158.12 KB]
  15.12.2020 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za školský rok 2019/2020 pdf    [285.93 KB] -
  29.05.2020 Dodatok č. 4 k školskému poriadku Materskej školy v Záhorskej Vsi vydaného dňa 10.09.2015 pdf    [118.13 KB] -
  22.10.2019 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za školský rok 2018/2019 pdf    [290.75 KB] -
  07.02.2019 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za školský rok 2017/2018 pdf    [322.52 KB] pdf    [246 KB]
  16.11.2017 Školský vzdelávací program Zvedavé vranky - pdf    [288.94 KB]
  16.11.2017 Školský poriadok MŠ - pdf    [723.98 KB]
  21.10.2016 Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ (BA 2016) - pdf    [1.27 MB]
  06.03.2012 Metodické združenie - pdf    [443.24 KB]

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2022