Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Samospráva

  Servis pre občana

  Strategické dokumeny

  Verejné obstarávanie

  Voľby


  Na začiatok

  Samospráva – VZN

  VZN

  VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
  29.06.2022 VZN 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č.5/2002 zo dňa 29.11.2002 v znení VZN obce č. 1/2007 zo dňa 16.5.2007 a č.1/2018 zo dňa 26.6.2018 o záväzných častiach územného plánu obce Záhorská Ves. pdf    [11.94 MB] -
  08.04.2022 VZN 2/2022 o nakladaní s biologicky rozložitel'ným komunálnym odpadom pdf    [1.74 MB] -
  08.03.2022 Dodatok č. 13 k VZN 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves pdf    [80.73 KB] -
  02.03.2022 VZN 1/2022 o názvoch ulíc a verejného priestranstva pdf    [1.11 MB] -
  04.01.2022 Dodatok č. 1 k k VZN č. 5/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby JESEŇ ŽIVOTA p.o., pdf    [530.5 KB] -

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2022