Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Šport a spolky


  Na začiatok

  Šport a spolky – Poľovnícke združenie Rozkvet

  Poľovnícke združenie Rozkvet

  Cez kŕmnu sezónu spotrebujeme cca 12 ton jadrového krmiva a 1 tonu sena. Všetko krmivo nakupujeme z vlastných zdrojov od rôznych dodávateľov.

  Poľovnícke združenie okrem pravidelného výkonu práva poľovníctva v revíre organizuje aj rôzne spoločenské podujatia. V marci 2017 bola úspešne prezentovaná chovateľská prehliadka trofejí z ulovenej zveri v roku 2015/2016 za celý okres Malacky. Prístupná bola širokej verejnosti bezplatne a zúčastnilo sa na nej veľa hostí aj zo susedného Rakúska. Je potešiteľné, že do celej akcie sa zapojili výtvarnými prácami aj deti z materskej a základnej školy.

  V tomto roku plánujeme ešte zorganizovať:

  Každoročne sa zúčastňujeme akcie likvidácie čiernych skládok, ktorú organizuje obecný úrad. V tomto roku sme vyzbierali v revíre plnú traktorovú vlečku rôzneho odpadu /chladničku, televízor, matrace, Postele, plastové flaše atď,/. Dokonca sme našli aj plný plastový sud ľudských výkalov. Je nepochopiteľné a zarážajúce. čo dokážu ľudia vyviesť do prírody. Hlavne že doma máme čisto a upratané.

  Poľovný revír o výmere 1.208 ha tvoria pozemky prenajaté na výkon práva poľovníctva od jednotlivých vlastníkov v zmysle zákona 274/2009 Z.z. ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Záhorská Ves a Suchohrad.

  V súčasnosti máme 20 riadnych členov, jednu čakateĺku na členstvo a 4 čestní členovia.

  Aktuálne zloženie výboru:
  predseda: Ing. Miroslav Svetlík
  podpredseda, osvetový ref.: Bc. Václav Sobolič
  poľovný hospodár: Branislav Valent
  tajomník, strelecký ref.: Pavol Ronč
  finančný hospodár: Roman Valent
  predseda dozor. rady: Mgr. Dalimír Tekel

  Hlavnou úlohou je ochrana prírodného prostredia, chov zveri a jej plánovaný odlov na udržanie normovaných kmeňových stavov a znížením škôd na poľnohospodárskych pozemkoch hlavne diviakmi. Cez zimné obdobie v čase tzv. núdze je treba vykonávať pravidelné prikrmovanie jadrovým a objemovým krmivom k čomu nám slúžia vybudované kŕmne zariadenia v rozložené po celom revíre. Cez kŕmnu sezónu spotrebujeme cca. 6 ton obilia a 7 ton kukurice, ktoré nakupujeme z vlastných zdrojov. Kŕmne zariadenia ako aj posedy a lavičky budujeme vo vlastnej réžii a počas roka ich stále udržiavame, aby slúžili svojmu účelu. Často ich musíme opravovať, lebo vandalizmus nepozná hraníc a zariadenia bývajú poškodené a v mnohých prípadoch úplne zničené a odcudzené ak majú kovovú konštrukciu.
  Poľovnícke združenie organizuje na chate spoločenské podujatia a súťaže pre občianske združenia v obci /hasiči, rybári, športovci, obecný úrad a pod./ na propagáciu svojej činnosti.

  K propagácii nášho poľovníckeho združenia prispieva aj trubačsské kvarteto v zloženi:
  Štefan Miček, Bc.Václav Sobolič, Roman Valent a Slavomír Marcinových z Malaciek.

  Každoročne v spolupráci s obecným úradom organizujeme likvidáciu čiernych skládok odpadu v poľovnom revíre. Je zrážajúce, čo dokážu ľudia odviesť do prírody. V minulom roku sme odviezli napríklad z jednoho miesta (pri spálenom mostku) 2 traktorové vlečky izolácií z rôznych káblov a iné druhy domového odpadu.

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2022