Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Kultúra


  Na začiatok

  Kultúra – Knihy Ota Šimkoviča

  Najzápadnejšia na Slovensku

  Kniha Ota Šimkoviča je vyznaním k ľuďom, prírode Záhorsksej Vsi a celého Záhoria. Temer všetok život prežil v Záhorskej Vsi, a preto poznal časť histórie obce, vysokú kultúrnu úroveň ľudí v minulosti i problémy v súčasnosti. Ako kronikár obce od roku 2003 sa snaží o to, aby ďalšie generácie poznali, ako sa tu žilo, čo bohužial nie je dokumentované od roku 1945.

  Kniha má podnadpis "Slovníček uhranského nárečia s čítaním o histórii a živote ľudí Záhorskej (Uhorskej) Vsi". Vydalo ju nakladateľstvo Slovenskej akadémie vied VEDA v Bratislave r. 2002.

  Zaujímavé sú kapitoly:
  Pomenovania častí obce, chotára, okolia. Prvý kostol v Záhorskej Vsi, Nový kostol v Záhorskej Vsi, útek Ľudovíta Štúra cez Záhorskú Ves, Vojna v roku 1848, založenie Matice slovenskej roku 1933, J. C. Hronský v Záhorskej Vsi r. 1937 a iné.

  Sú tu ukážky z nárečových textov, spomienka na rodákov - Luciu Poppovú a Leopolda Danihelsa i názor spisovateľa Š. Moravčíka na knihu. Sú tu ojedinelé historické fotografie i pohľady do súčasnosti, samozrejme, aj uhranský slovníček.

  V liste starostovi obce Záhorská Ves píše pán prezident Slovenskej republiky I. Gašparovič: "Oceňujem, že publikácia okrem histórie, prírody, skladby obyvateľstva a mnohých ďalších reálií obsahuje aj veselé príhody vo vašom pôvabnom nárečí. Je to veľmi zaujímavé, ale aj zábavné čítanie, a práve preto si myslím, že u čitateľov, ktorí majú k tomuto čarovnému kútu Slovenska vzťah, bude mať úspech."

   

  Knihu si možno zakúpiť v Záhorskej Vsi u autora.
  (tel.: 0910 149 864, 0915 059 888) teraz aj so zľavou

  Oto Šimkovič získa Cenu Samuela Zocha

  Bratislavský samosprávny kraj ocenil 16 osobností a jeden manželský pár. Výročnou cenou Samuela Zocha, Čestné občianstvo a Pamätný list predsedu kraja získali tí, ktorí sa svojou prácou výrazne zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj regiónu a jeho reputáciu doma i v zahraničí.

  Medzi ocenenými bol aj rodák a spisovateľ zo Záhorskej Vsi Oto Šimkovič. Zaslúžil sa o veľký kultúrny a spoločenský rozvoj obce Záhorská Ves. Napísal knihu "Najzápadnejšia na Slovensku" s podtitulkom Slovníček uhranského nárečia s čítaním o histórii a živote ľudí v obci Záhorská Ves. Tvorí a rediguje obecné noviny "Záhorský hlásnik" . Je autorom a spolutvorcom otvorenia "Uhranského múzea" v obci Záhorská Ves. Na Úrad BSK bolo do 31. augusta doručených 48 návrhov, z nich výberová komisia posúdila a odporučila  prijať osem návrhov na udelenie ceny Samuela Zocha a tri  návrhy na Čestné občianstvo.

  Prebraté z: Novinky z  Bratislavskej župy (Bratislavský samosprávny kraj)


  27.01.2011 | Upr.: 28.08.2012

  Knihy Ota Šimkoviča

  V objatí rieky Moravy

  Pod názvom V OBJATÍ RIEKY MORAVY vydal Mgr. Oto Šimkovič ďalšiu knihu o Záhorskej Vsi a o Záhorí.

  Dozvedáme sa v nej o histórii obce z lexikónov Rakúsko-Uhorska, Slovenska, čo autorom píšucich o Záhorskej Vsi chýbalo, preto aj uvádzajú nepresné údaje. Preto je tu aj objektívne podaná história našich kostolov. Veľmi zaujímavá je časť o začleňovaní Záhoria do štátnych útvarov a stykoch Záhoria so susedmi.


  Na 216 tich stranách sa možno pochochať vyšše 200 fotografiami, ktoré zobrazujú napríklad niekdajšiu pýchu Záhoria a celého Pomoravia - „Uhranský cukrovar", históriu i súčasnosť škôl v obci, podujatia z minulosti i súčasnosti. Dočítame sa o zaujímavostiach zo športu a telovýchovy, konečne aj trocha o poľovníctve, čo chýbalo dokonca aj v „starej" Pamätnej knihe obce Uhorská Ves.

  Otrasné je svedectvo o všetkých židovských spoluobčanoch Uhorskej Vsi / konkrétne mená, dáta, rodiny, zamestnanie, deti.../, končiacich svoju životnú púť v koncentračnom tábore, najmä v Oswienčime.

  Veľká časť je venovaná zvykom, obyčajom v obci. Kvalitné fotografie ukazujú zároveň nielen na vystavené ženské i mužské kroje v našom Uhranskom múzeu / novovybudovaná colnica /, ale aj na množstvo zaujímavostí v ňom. Napríklad podrobne je tu opísaná a zobrazená spomienka na útek Ľudovíta Štúra cez našu Uhorskú Ves r. 1848.

  Z ostatných kapitol knihy aspoň krátko:
  Časci a zákucá našej dzedziny, Uhranské múzeum, Ľudia ale i zvyky sa menia, Sviatok krstu, Zvyky na uhranskej svadbe, Uhranské kroje, Nárečové texty / väčšinou spomienky na mladosť, veselé, no i poučné /, Listy uhranských rodákov Uhranom, Aj tak sa vouali / prezývky/ a ešte veľa veľmi zaujímavých pohľadov na život Záhorskej Vsi a Záhoria voľakedy i dnes.
  Kniha bola napísaná s cieľom zachovať aspoň časť histórie obce, pretože sa v minulosti o nej veľa nepísalo, aby mladá generácia spoznala život a zmýšľanie svojich predkov.

  Ďalšie informácie o knihe možno získať na telefónnych číslach: 0910 149 864 a 0915 059 888, tiež u pani M. Klasovej v predajni MINI / vedľa Kultúrneho domu / v Záhorskej Vsi, či u starostu obce. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2022