Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Samospráva

  Servis pre občana

  Strategické dokumeny

  Verejné obstarávanie

  Voľby


  Na začiatok

  Verejné obstarávanie – Profil verejného obstarávateľa

  Profil verejného obstarávateľa

  Obec Záhorská Ves je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

   

  Verejný obstarávateľ: Obec Záhorská Ves
  Sídlo: Hlavná 129, 900 65 Záhorská Ves
  Štatutárny zástupca: JUDr. Boris Šimkovič, starosta
  E-mail: starosta@zahorskaves.sk
  Telefón: +421 34 778 03 85
  Fax: +421 34 778 02 11
  Číslo účtu: 7420112/0200
  IČO: 305 219
  DIČ: 2020343768
  IČ DPH: Obec nie je platcom DPH


  Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

 • zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
 • zákazky podlimitné, zverejňované na webstránke obce Záhorská Ves, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
 • Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

 • verejná súťaž
 • užšia súťaž
 • rokovacie konanie
 • súťažný dialóg
 •  

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2022