Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Samospráva

  Servis pre občana

  Strategické dokumeny

  Verejné obstarávanie

  Voľby


  Na začiatok

  Samospráva – Hlavný kontrolór obce

  Hlavný kontrolór obce

  Hlavného kontrolóra obce aktuálne vykonáva: Mgr. Rúth Kaderová

  Kontakt: kontrolor@zahorskaves.sk

  Oznamovanie protispoločenskej činnosti

  Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("zákon"), vydal starosta obce Záhorská Ves Smernicu č.1I2019 Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

  Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávatel'a je na základe § 10 ods. 1 zákona hlavný kontrolór obce Záhorská Ves Mgr. Rúth Kaderová.

  Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať: - osobne - ústne do záznamu v kancelárii hlavného kontrolóra na Obecnom úrade Záhorská Ves, Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves.

  - písomne na adresu:
  Hlavný kontrolór obce Záhorská Ves
  Obecný úrad Záhorská Ves
  Hlavná 29/184
  900 65 Záhorská Ves Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením "Neotvárať - do rúk hlavného kontrolóra".

  - elektronickou formou na emailovú adresu hlavného kontrolóra obce Záhorská Ves: kontrolor@zahorskaves.sk. Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.

  Správy kontrolóra

  VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
  07.04.2022 Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Záhorská Ves na I. polrok 2022 pdf    [210.01 KB] -
  07.04.2022 Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Záhorská Ves na II. polrok 2022 pdf    [227.31 KB] -
  10.09.2021 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 pdf    [230.19 KB] -
  08.07.2021 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 pdf    [1.62 MB] -
  12.01.2021 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 pdf    [255.78 KB] -
  24.11.2020 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 pdf    [241.1 KB] -
  24.11.2020 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 pdf    [267.61 KB] -
  10.03.2020 Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pre čerpaní prostriedkov obce na vývoz splaškových vôd v rokoch 2017, 2018, 2019 pdf    [632.03 KB] -
  10.03.2020 Správa z kontroly pri realizácii VO v súvislosti so zadávaním zákazky na poskytnutie stavebných prác na realizáciu Oprava fasády Zdravotného strediska v roku 2019 pdf    [1.13 MB] -
  10.03.2020 Správa z kontroly pri realizácii VO v súvislosti so zadávaním zákazky na poskytnutie stavebných prác na realizáciu Cesta - Škôlka v roku 2019 pdf    [1.44 MB] -

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2022