Erb

Záhorská Ves

web: http://www.zahorskaves.sk
Dátum tlače: 27.09.2022

Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Oznamy obce

Oznam k čipovaniu

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 19.08.2022


Vážení občania, v prípade, že na stojisku pri rodinných domoch stojí viac smetných nádob pokope, prosíme Vás, aby si každý svoju nádobu označil menom a číslom domu.

Ďakujeme za pochopenie.

Oznam

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 08.08.2022


Vážení spoluobčania,
bol vypracovaný Návrh Dodatku č.1 k VZN č.1/2022 Obce Záhorská Ves o názvoch ulíc a verejného priestranstva a preto Vás prosíme, abyste si zatiaľ nemenili platné občianske preukazy. Schválením tohto Dodatku č.1 Obecným zastupiteľstvom v Záhorskej Vsi si ich nebudete musieť meniť.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 30.06.2022


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Malacky od 30. júna 2022, od 08:00 hod. do odvolania.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Štrajková pohotovosť

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 26.05.2022


Mesta a obce v štrajkovej pohotovostiVážení občania,

Združenie miest a obcí Slovenska, ktorého členom je aj naša obec vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom sú návrhy z rezortu financií a dlhodobý prístup štátu voči samosprávam. Vďaka daňovej reforme nastanú výpadky príjmov obcí vo výške presahujúcu 600 miliónov Eur, čím sa významne okliešti fungovanie samospráv. Vláda SR sa rozhodla nedostatok financií riešiť na úkor samospráv.

Mestá a obce štyroch okresov- Senica, Malacky, Myjava a Skalica posúvajú už ohlásenú štrajkovú pohotovosť na vyšší stupeň:

vo štvrtok 26. mája večer nerozsvietia verejné osvetlenie s cieľom poukázať na stav, ktorý nastal schválením protiinflačného balíčka, na základe čoho je ohrozené fungovanie základných funkcií samospráv, nakoľko tento bude mať priamy dopad na rozpočty miest a obcí.

Štrajková pohotovosť je vyhlásená do konca júna, následne bude prehodnotená situácia. V prípade, že sa nič nezmení združenie je pripravené vstúpiť do ostrého štrajku.

Táto protestná akcia proti Vláde SR a Ministerstvu financií SR sa nesie pod heslom: Zhasneme, aby sme v budúcnosti mohli svietiť.

Za vzniknuté nepohodlie sa ospravedlňujeme.

Informačný leták o poskytovaní dočasného útočiska a ubytovaní v SR v ukrajinskom, anglickom a v slovenskom jazyku

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 13.05.2022


Výzva na zaplatenie hrobových miest

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 25.03.2022


Obec Záhorská Ves ako prevádzkovatel' pohrebiska v obci Záhorská Ves, vyzýva všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín na Obecnom úrade.
V zmysle zákona Č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a v zmysle VZN č.4/2006 je povinnosťou nájomcu uzatvoriť nájomnú zmluvu na hrobové miesto a tiež zaplatiť poplatok za hrobové miesto.
V prípade neuzavretia nájomnej zmluvy a nezaplatenia poplatku za hrobové miesto môže byť takéto hrobové miesto zrušené.

Výzva na stiahnutie v PDF formáte

Humanitárna zbierka na pomoc Ukrajine

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 03.03.2022


Vážení občania,
ľudia na Slovensku súcitia s obyvateľmi na Ukrajine. Včera zasadal krízový štáb obce Záhorská Ves, ktorý prijal rozhodnutie o možnosti pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom. Na krízovom štábe v Záhorskej Vsi sa dohodlo, že sa uskutoční humanitárna zbierka na pomoc Ukrajine a to formou zberu zdravotníckeho materiálu a materiálu osobnej hygieny. Občania, ktorí majú záujem pomôcť môžu v sobotu 5. marca v čase od 10.00 hod do 12.00 hod do hasičskej zbrojnice priniesť mydlá, šampóny, zubné pasty, zubné kefky, toaletný papier, detské plienky, jednorazové podložky, vlhčené utierky, dámske hygienické potreby, kuchynské utierky, vrecia na odpad, respirátory.

Ďakujeme.

Pomoc pre Ukrajinu

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 01.03.2022


Vážení občania,
obec Záhorská Ves sa pripája k solidarite občanov Ukrajiny a je pripravená, ak bude treba, okamžite pomôcť ľudom postihnutým vojnou na Ukrajine.
Preto bol vytvorený oficiálny web s info: ua.gov.sk.
Na tejto stránke je možné nahlásiť individuálnu pomoc: ubytovanie, materiál, tlmočenie atď. Ponuku na ubytovanie môžete nahlásiť na oficiálne kontakty na Ministerstve vnútra SR pre to určené: tel. č. 02/4859 3312 alebo email: pomocpreukrajinu@minv.sk.

OcÚ Záhorská Ves a starosta obce

Zber kuchynského odpadu

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 20.01.2022


Vážení občania, v našej obci zavádzame zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Každá domácnosť obdržala zdarma plastové vedierko a špeciálne kompostovateľné vrecká. Obyvatelia sa pri zbere kuchynského odpadu môžu riadiť informačným letákom, ktorý obdržali s vedierkom.
Vývoz kuchynského odpadu sa bude realizovať 1 x za dva týždne počas zimných mesiacov a 1 x za týždeň počas letných mesiacov. Zber bude prebiehať priamo z Vašich domácnosti vždy v stredu, kýblik vyložíte ráno pred bránu. Na zber kuchynského odpadu nepoužívajte plastové vrecká, odpad zbierajte do kompostovateľných vrecúšok. Pri bytových domoch budú 120 l nádoby na kuchynský odpad hnedej farby.
Zberom bioodpadu spoločne chránime životné prostredie, pretože tieto odpady nepôjdu zbytočne na skládku.

Najbližšie termíny zvozov:
26.01.2022
09.02.2022
23.02.2022
09.03.2022
16.03.2022
23.03.2022
30.03.2022

Zber kuchynského odpadu - informácia na stiahnutie v PDF formáte

Pozor! Zebra na ceste – bezpečný priechod pri Materskej škole

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 03.12.2021


V rámci grantového programu MUNICIPALITY 2020 - POZOR! ZEBRA NA CESTE, ktorého vyhlasovateľom je ČSOB Nadácia, bol Obci Záhorská Ves schválený grant vo výške 4 600,00 EUR. Finančné prostriedky z tohto grantu boli využité na zviditeľnenie a nové osvetlenie priechodu pre chodcov pri Materskej škole. Realizáciou projektu prispejeme k celkovému zlepšeniu dopravnej situácie v obci Záhorská Ves a hlavne k vyššej bezpečnosti pre deti.
Na "Osvetlenie priechodu pre chodcov pri Materskej škole" obec získala grant vo výške 4 600,- EUR.

CSOB

Osvetlenie priechodu pri MS

Správa v PDF formáte

Oznam

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 11.11.2021


Vážení občania, z dôvodu technickej poruchy na pevnej telefonickej linke na OcÚ (034/7780385), Vás žiadame kontaktovať OcÚ na mobilné číslo 0902 965 904, až do odvolania. Ďakujeme.

Nový autobusový dopravca

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 29.10.2021


Od 15. novembra 2021 bude v obciach a mestách v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) zabezpečovať prímestskú autobusovú dopravu nový dopravca, ktorým je spoločnosť ARRIVA. Nový dopravca vzišiel z verejnej súťaže vyhlásenej BSK a nahradí doterajšieho poskytovateľa tejto dopravnej služby. ARRIVA bude poskytovať v kraji autobusovú dopravu najbližších 10 rokov.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Zmeny cestovných poriadkov od 01.07.2021

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 15.06.2021


010225 Zohor - Vysoká pri Morave - Záhorská Ves, IDS BK 225 [cestovný poriadok na stiahnutie v PDF formáte TU]

Nový spoj č. 9 (X) - s odchodom Zohor, žel. st. o 5:29 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 5:54 hod. - preložený z linky 102418

102418 Bratislava - Zohor - Suchohrad - Malacky, IDS BK 240  [cestovný poriadok na stiahnutie v PDF formáte TU]
Na spojoch linky 102418 zmena chronometráže z dôvodu dĺžky jazdnej doby.

Spoj č. 59 (X) - s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:16 hod. a s príchodom Suchohrad, Karlov dvor o 15:29 hod. zmenený na čas s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:13 hod. a s príchodom Suchohrad, Karlov dvor o 15:26 hod.
Spoj č. 61 (6+) - s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:21 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 15:30 hod. zmenený na čas s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:18 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 15:27 hod.
Spoj č. 65 (6+) - s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 19:20 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 19:29 hod. zmenený na čas s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 19:18 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 19:27 hod.
Spoj č. 103 (X) - s odchodom Zohor, žel. st. o 5:29 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 5:54 hod., preložený na linku 010225.
Spoj č. 115 (X) - s odchodom Stupava, aut.st. o 13:30 hod. a s príchodom Suchohrad, Karlov dvor o 14:27 hod., zmenený na čas s odchodom Stupava, aut.st. o 13:35 hod. a s príchodom Suchohrad, Karlov dvor o 14:26 hod.
Spoj č. 117 (6+) - s odchodom Bratislava, AS o 14:00 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:21 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 13:55 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:18 hod.
Spoj č. 125 (6+) - s odchodom Bratislava, AS o 18:00 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 19:20 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 17:55 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 19:18 hod.
Spoj č. 145 (X) - s odchodom Bratislava, AS o 18:00 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 19:24 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 17:55 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 19:22 hod.
Spoj č. 147 (X) - s odchodom Bratislava, AS o 14:00 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:16 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 13:55 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:13 hod.
Spoj č. 128 (X) - s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 16:41 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 17:50 hod., zmenený na čas s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 16:51 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 18:00 hod.

Sčítanie obyvateľov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 11.06.2021


Vážení občania,
od 3 mája do 13. júna 2021 sa koná dosčítavanie obyvateľov pomocou asistovaného sčítania. K dnešnému dňu 11.6.2021 sa v našej obci sčítalo 94,17% obyvateľov.
Oznamujeme Vám, že sčítanie prebieha aj počas víkendu t.j. 12. a 13. júna. Kto sa ešte nesčítal, môže kontaktovať stacionárneho asistenta sčítania počas víkendu na tel. čísle 0902965904 v čase od 11.00 hod. do 15.00 hod.

Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov Slovak Lines z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid 19

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 21.04.2021


Od 26.04.2021 (pondelok) premávajú spoje v pracovných dňoch ako v čase školského vyučovania.

Dôležitá informácia! Zmena účtu pri všetkých platbách

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 21.01.2021


Účet vedený vo VÚB Banke bude natrvalo zrušený od 01.02.2021.

Nový účet bude vedený v banke ČSOB.
IBAN: SK56 7500 0000 0040 2866 1917

Prosíme občanov, aby terajšie úhrady vedené do VÚB Banky uhrádzali od 01.02.2021 na nový účet v banke ČSOB.

Informácia na stiahnutie v PDF formáte.

Obecný úrad v režime nestránkových dní

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 04.01.2021


Lockdown od 01.01.2021

Obec Záhorská Ves žiada občanov a klientov obecného úradu, aby počas locdownu (t. j. do 24.01.2021) obmedzili priame vybavovanie na obecnom úrade.

Žiadame Vás o komunikáciu s obecným úradom

  • elektronicky (urad@zahorskaves.sk),
  • telefonicky (0948 550 050, 034/7780385),
  • osobne po telefonickom dohovore.

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 14.10.2020


Povinnosť registrácie hospodárskych zvierat vyplýva chovateľom zo zákona NR SR Č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Nesplnením vyššie uvedenej povinnosti sa chovateľ vystavuje riziku postihu v zmysle uvedeného zákona. Taktiež sa týmto vystavuje riziku odopretia refundácie nákladov zo strany štátu v prípade výskytu nákazy u chovateľa alebo v jeho okolí.

Viac informácií o postupe registrácie chovov ošípaných nájdete TU v dokumente od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec.

Bratislavský samosprávny kraj v okrese Malacky zefektívňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 29.09.2020


Od januára 2021 už nebudú akútne zdravotné prípady v čase od 22h do 6h smerovať do Malaciek, ale priamo na špecializované pracoviská do Bratislavy a Skalice. Nový systém ušetrí pacientom drahocenný čas.

Odpovede na najčastejšie otázky ako bude od januára 2021 fungovať ústavná pohotovostná služba nájdete TU v PDF dokumente, alebo si ich môžete prečítať na webovej stránke bratislavského samosprávneho kraja.

Návrh hotelového a rekreačného komplexu

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 07.09.2020


Úprava stránkových hodín na ODI ORPZ v Malackách a OD OPP ORPZ v Malackách

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 01.04.2020


Od dňa 01. 04. 2020 je rozsah stránkových hodín na ODI ORPZ v Malackách a OD OPP ORPZ v Malackách nasledovný:
Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok - 08.00 - 11.00 hod.
5treda - 13.00 - 16.00 hod.

Viac informácií vrátane rozsahu vykonávaných úkonov nájdete TU v PDF dokumente.

Hotelový a rekreačný komplex Záhorska Ves

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 03.12.2019


Investičný zámer Hotelový a rekreačný komplex Záhorská Ves. Stiahnite si zip súbor, ktorý viete rozzipovať voľne dostupným programom napr 7zip. V zip súbore nájdete popis investičného zámeru a vizualizácie.

Hotelový a rekreačný komplex vizualizácia 1

Celý článok

KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je otvorená .

Info k čipovaniu smetných nádob

Vážení spoluobčania,
v obci sa uskutoční čipovanie smetných nádob na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad, to je modrá nádoba bez označenia papier, ktoré bude prebiehať v troch etapách: od 23. 8. 2022 do 26. 8. 2022; od 6. 9. 2022 do 9. 9. 2022 a od 20. 9. 2022 do 23. 9. 2022.

Prečo čipujeme nádoby na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad?

Momentálne v našej obci vychádza ročne viac ako 220 kg zmesového (zmiešaného) komunálneho odpadu na obyvateľa, čo je stále veľmi vysoké číslo v porovnaní s inými obcami na Slovensku. Hoci nám v roku 2021 stúpla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci na 28,46 %, napríklad v Suchohrade bolo vytriedených až 47,34 %. Produkujeme veľa odpadu a zároveň stále málo triedime. Navyše, ceny za odvoz, spracovanie a skládkovanie zmesového (zmiešaného) komunálneho odpadu stúpajú a naďalej budú stúpať, lebo skládkovanie je veľmi drahé. Dôležité je preto recyklovať, správne triediť odpad a mať evidenciu o skutočnom počte vývozov zmesového (zmiešaného) komunálneho odpadu z jednotlivých domácností.
Ak namiesto triedenia hádžeme všetko do nádoby na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad, sami si vývoz smetí predražujeme. Za vytriedený odpad neplatíme, platíme len za zmesový (zmiešaný)komunálny odpad.

Celý článok

Prevádzkové hodiny Zberný dvor

Streda: od 12.00 do 17.00
Sobota: od 10.00 do 14.00

Poďakovanie starostu

chcem sa Vám poďakovať za prekonané obdobie pandémie. Bolo to náročné a únavné. Podrobili sme sa a poslúchali sme mnohokrát aj nezmyselné opatrenia, ale prekonali sme spoločnými silami toto ťažké obdobie. Verím, že ak príde ďalšia vlna, spoločne spolu porazíme tento neduh. Urobím všetko čo sa dá, aby som ochránil našu obec, všetko pre našich občanov, pre Vás.
Napriek ťažkej dobe sme v našej obci budovali a zveľaďovali. Podarilo sa vybudovať kultúrny dom - kompletne vnútorné priestory, okná dvere, strechu. Zberný dvor aj so zariadeniami - traktor, bobcat, drtičku, kontajnery, novú vlečku, váhu. Vybudovali sme novú hasičskú zbrojnicu, čo je veľmi dôležité, lebo Morava nás obklopuje skoro všade. Popri týchto aktivitách samozrejme funguje kompa, zariadenie pre seniorov - Jeseň života, ZŠ, MŠ, varenie pre dôchodcov s rozvozom domov, ČOV ide nepretržite vďaka zamestnancom OcÚ Záhorskej Vsi a pána Jánoša. Na ČOV máme 15 rokov starú technológiu, ktorú treba vymeniť- zmodernizovať, lebo sú vysoké náklady! Momentálne pracujeme na rozšírení ČOV a novej technológii. Zasadili sme a staráme sa o 100 nových stromov v obci, kosíme trávu v obci atď.... OcÚ zamestnanci sú tu denno-denne pre Vás. Snažíme sa čestne a poctivo pracovať v prospech občanov Záhorskej Vsi. Všetko sa budovalo a buduje pre Vás, nie pre „Šimkoviča".
Z týchto dôvodov Vás moji spoluobčania oslovujem, lebo určite čítate facebook, kde sú uvádzané polopravdy a klamstvá. Od posledných volieb vznikla v obci skupina ľudí, ktorá rozosieva medzi občanov nenávisť, zlobu, nevraživosť. Vyložene útočia voči mojej osobe a hanobia moju prácu a prácu OcÚ Záhorská Ves.
Vážení spoluobčania, poctivá, čestná práca, ktorú sa snažím pre Vás robiť už skoro 20 rokov je moje vysvedčenie. Preto, nedajte sa oklamať ľuďmi, ktorí pre našu Záhorskú Ves nič, okrem vnášania nenávisti a pletiek neurobili.
Vyzývam túto skupinu ľudí, aby prestali s rozširovaním nenávisti a hanobenia mojej práce a OcÚ. Vyzývam ich, aby sa zamysleli nad pojmami ako spolupatričnosť, pokora, priateľstvo, láska, úcta k spoluobčanovi. Aby nerobili hanbu nie starostovi, ale celej dedine!
Vidíte, čo sme vybudovali za posledné roky, preto Vás žiadam v mene všetkých občanov, ktorí to myslia s obcou úprimne, začnite robiť niečo, čo obci pomôže, navrhnite čo budovať a ako. Zožeňte peniaze na to a podobne.
Iba toto naše vzťahy môže posunúť vpred. Zamyslite sa nad všetkým a začnite robiť niečo pozitívne pre občanov a obec!
Myslím to úprimne a dúfam, že to pochopíte.

S úctou ku všetkým občanom Záhorskej Vsi
Váš starosta Boris Šimkovič

Čo kam patrí

Radíme, ako správne triediť odpad.

Ako správne triediť odpad, plagát PDF

Kuchynský odpad

Kuchynský odpad separovanie

Zálohujme, ale nezabúdajme triediť

Zálohujme - plagát

Máme radi záhorskú, slogan

Jediná nemožná cesta je tá, ktorú nikdy nezačneme!

Preto:
Nedajme si našu Záhorskú Ves. Myslime pozitívne a majme sa radi. Vážme si jeden druhého.
Nie závisť a nenávisť, ale pokora a láska...
Verte, bude nám takto lepšie. Zlo ešte nič pekné neprinieslo.

Poďme spoločne ďalej hľadať dobro!

Nové vo fotogalérii

Foto Úspech žiačok v mažoretkovom športe
Foto Stavanie máje

Najnovšie dokumenty

Verejné obstarávanie

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

cintoriny.sk

Virtuálny cintorín Záhorská Ves