Erb

Záhorská Ves

web: http://www.zahorskaves.sk
Dátum tlače: 27.09.2022

Servis pre občana » Zvoz odpadu

Odpad

Zber kuchynského odpadu

Vážení občania, v našej obci zavádzame zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Každá domácnosť obdržala zdarma plastové vedierko a špeciálne kompostovateľné vrecká. Obyvatelia sa pri zbere kuchynského odpadu môžu riadiť informačným letákom, ktorý obdržali s vedierkom.
Vývoz kuchynského odpadu sa bude realizovať 1 x za dva týždne počas zimných mesiacov a 1 x za týždeň počas letných mesiacov. Zber bude prebiehať priamo z Vašich domácnosti vždy v stredu, kýblik vyložíte ráno pred bránu. Na zber kuchynského odpadu nepoužívajte plastové vrecká, odpad zbierajte do kompostovateľných vrecúšok. Pri bytových domoch budú 120 l nádoby na kuchynský odpad hnedej farby.
Zberom bioodpadu spoločne chránime životné prostredie, pretože tieto odpady nepôjdu zbytočne na skládku.

Najbližšie termíny zvozov:
26.01.2022
09.02.2022
23.02.2022
09.03.2022
16.03.2022
23.03.2022
30.03.2022

Zber kuchynského odpadu - informácia na stiahnutie v PDF formáte


20.01.2022

ODPAD

Zvoz odpadu v roku 2022

Ak správne triedime, svet je krajší.

Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

Baner triedenie odpadu

  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:
  • Symboly recyklacia
  •  Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Vypočujte si audio spot o triedení odpadu - kliknite SEM.

Zber  opotrebovaného kuchynského  oleja

Vážení občania obce Záhorská Ves,

naša spoločnosť ponúka pomocnú ruku a spoluprácu pri zbere opotrebovaného kuchynského oleja. Takto môžeme spoločne prispieť k záchrane životného prostredia aj mnohých ľudských životov. Opotrebovaný kuchynský olej odovzdávame na výrobu bionafty - ekopaliva.

Do Vašej obce, pre každú rodinu sme dodali zdarma plastové lieviky, ktoré si vyzdvihnite na Obecnom úrade . Systém zberu je jednoduchý:

  1. ievik, naskrutkujte na čistú PET fľašu
  2. opotrebovaný kuchynský olej, masť, tuk (NIE MOTOROVÝ OLEJ!!!) nalejte do PET fľaše
  3. naplnenú PET fľašu pevne uzatvorte a vložte do zberného kontajnera, ktorý je umiestnený: vo dvore Obecného úradu v Záhorskej Vsi.

Lievik na zber oleja Lievik na zber oleja Lievik na zber oleja

Prosíme Vás, aby ste boli disciplinovaní a nehádzali do zberného kontajnera rôzne odpadky.

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI !

LADISCO s.r.o.
916 26 POVAŽANY
www.ladisco.sk

Leták na stiahnutie.

 


21.09.2012 | Upr.: 11.07.2016

Čo kam patrí

Radíme, ako správne triediť odpad.

Ako správne triediť odpad, plagát PDF