Erb

Záhorská Ves

web: http://www.zahorskaves.sk
Dátum tlače: 28.05.2022

Farnosť » Kontakty farnosti

Kontakty farnosti

Farský znakAdresa kostola: Hlavná 75, 900 65 Záhorská Ves

Adresa farského úradu: Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Záhorská Ves
Hlavná 333
900 65 Záhorská Ves

Farár: Mgr. Stanislav Čúzy

Telefónne číslo na farský úrad: 034/77 340 96

E-mailová adresa farského úradu: farnost.zahorskaves@gmail.com