Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Samospráva

  Servis pre občana

  Strategické dokumeny

  Verejné obstarávanie

  Voľby


  Na začiatok

  Samospráva – Orgány obce

  Orgány obce

  Starosta obce:
  JUDr. Boris Šimkovič (nezávislý)
  tel. 0948 550 050

  Poslanci obecného zastupiteľstva Záhorská Ves

  Obecná rada:

  Náplň práce komisíí

  Kultúrno športovej komisie:

  Finančnej komisie:

  Stavebnej komisie a ŽP:

  Plán zasadnutí OZ na 2. polrok 2019

  10. septembra 2019
  22. október 2019
  26. november 2019
  19. december 2019  - schvaľovanie rozpočtu na rok 2020

  Zasadnutia sú plánované v uvedené dni (spravidla v utorok) o 18:00 hodine. V prípade potreby bude zasadnutie OZ zvolané aj mimo uvedených termínov a poslanci OZ môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí podľa aktuálnych úloh pri naplňaní samosprávnych
  funkcií obce a svojho zamestnania.

  Schválený: uznesením č. 70/2019 zo dňa 25. 06. 2019

  Plán zasadnutí na 2. polrok 2019 na stiahnutie

  Plán zasadnutí OZ na 1. polrok 2019

  05. marca 2019
  09. apríl 2019
  14. mája 2019
  25. júna 2019 - schvaľovanie záverečného účtu
  júl - august len mimoriadne v prípade potreby

  Zasadnutia sú plánované v uvedené dni (spravidla v utorok) o 18.00 hodine. V prípade potreby bude zasadnutie OZ zvolané aj mimo uvedených termínov a poslanci OZ môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí podľa aktuálnych úloh pri napĺňaní samosprávnych
  funkcií obce a svojho zamestnania.

  Zasadnutia rady o 17:00 hod. - l hodinu pred začatím obecného zastupiteľstva.

  Schválený: Uznesením Č. 18/2019 zo dňa 15.01.2019

  Plán zasadnutí OZ na 1. polrok 2019 na stiahnutie

  Komisie

  KULTÚRNO ŠPORTOVÁ

  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  STAVEBNÁ KOMISIA

  FINANČNÁ KOMISIA

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2019